Sony Xperia E5 - Zaključavanje ekrana

background image

Zaključavanje ekrana

na stranici 11.

Dodajte Google™ račun kako biste spriječili da uređaj koriste druge osobe u slučaju da

uređaj bude ukraden ili obrisan. Više informacija potražite u odjeljku

Zašto trebam

Google™ račun?

na stranici 9.

Aktivirajte web uslugu "Zaštita putem my Xperia" ili Upravitelj Android™ uređaja.

Korištenjem jedne od tih usluga, daljinskim putem možete locirati, zaključati ili formatirati

izgubljeni uređaj. Više informacija potražite u odjeljku

Pronalaženje izgubljenog uređaja

na stranici 18 .

Verificiranje vlasništva nad uređajem

Kad je uređaj zaštićen, potrebno je ili da otključate ekran pomoću PIN-a, lozinke, uzorka

ili da unesete podatke o svom računu Google™, ovisno o svojstvima zaštite koju

koristite. U nastavku su primjeri svojstava zaštite i neke potrebne informacije:

Zaštita od vraćanja

na vrijednosti

postavljene u fabrici

Morate otključati ekran prije nego što vam bude dopušteno izvršiti vraćanje na

vrijednosti postavljene u fabrici.

Zaštita uređajem

my Xperia

Ako pomoću ove usluge daljinskim putem vratite uređaj na početnu vrijednost, morate

unijeti korisničko ime i lozinku za Google™ račun koji je povezan s tom uslugom.

Uređaj mora biti povezan na Internet da bi se proces postavljanja mogao završiti. U

suprotnom, nećete moći koristiti uređaj nakon vraćanja na početne vrijednosti.

Upravitelj Android™

uređaja

Ako pomoću ove usluge daljinskim putem vratite uređaj na početnu vrijednost, morate

unijeti korisničko ime i lozinku za Google™ račun. Uređaj mora biti povezan na Internet

da bi se proces postavljanja mogao završiti. U suprotnom, nećete moći koristiti uređaj

nakon vraćanja na početne vrijednosti.

Popravak softvera

Ako koristite aplikaciju Xperia™ Companion da biste izvršili popravljanje softvera, od

vas će se tražiti da unesete korisničko ime i lozinku za Google™ račun kad pokrenete

uređaj nakon što se završi popravljanje.

Za upravitelja Android™ uređaja, neophodno je unijeti informacije iz Google™računa. To može

biti bilo koji Google™račun koji ste postavili na uređaj. Ako ne možete navesti relevantne

informacije o računu tokom postupka postavljanja, nećete uopće moći koristiti uređaj.

Zaključavanje ekrana

Dostupno je nekoliko opcija za zaključavanje ekrana. Nivo sigurnosti svake vrste

zaključavanja naveden je u nastavku, od najnižeg do najvišeg:

Prevlačenje – bez zaštite, ali imate brzi pristup Početnom ekranu.

Uzorak – prstom nacrtajte jednostavni uzorak kako biste otključali uređaj.

PIN – unesite brojčani PIN od najmanje četiri cifre kako biste otključali uređaj.

Lozinka – unesite alfanumeričku lozinku kako biste otključali uređaj.

Veoma je važno da zapamtite uzorak za otključavanje ekrana, PIN ili lozinku. Ukoliko

zaboravite te informacije, neće biti moguće obnoviti važne podatke kao što su kontakti i

poruke.

Ako ste postavili račun u aplikaciji Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) na svom uređaju

Xperia™, sigurnosne postavke aplikacije EAS mogu ograničiti vrstu zaključavanja ekrana

samo na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad mrežni administrator iz sigurnosnih razloga odredi

posebni tip zaključavanja ekrana za sve račune na aplikaciji EAS. Obratite se mrežnom

11

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

administratoru vaše kompanije ili organizacije da biste provjerili koja su sigurnosna pravila

implementirana na mobilnim uređajima.

Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna na tržištu SAD.

Kreiranje uzorka za zaključavanje ekrana

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Uzorak.

3

Slijedite upute na uređaju.

Ako unesete nepravilni uzorak zaključavanja pet puta zaredom, morate pričekati 30 sekundi

prije ponovnog pokušaja.

Mijenjanje vrste zaključavanja ekrana

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost .

Mijenjanje uzorka za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke> Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

4

Kucnite

Uzorak i slijedite upute na uređaju.

Kreiranje PIN-a za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Osobni identifikacioni broj.

3

Unesite numerički PIN, a zatim kucnite

Nastaviti.

4

Ponovo unesite i potvrdite PIN, a zatim kucnite

U redu.

Kreiranje lozinke za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Lozinka.

3

Unesite lozinku, a zatim kucnite

Nastaviti.

4

Ponovo unesite i potvrdite lozinku, a zatim kucnite

U redu.

Aktiviranje funkcije otključavanja prevlačenjem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak otključavanja ekrana ili unesite PIN ili lozinku ovisno o tome koji je

od tih tipova otključavanja ekrana omogućen.

4

Kucnite

Prevuci.

Ponovno postavljanje zaboravljenog zaključavanja ekrana

Ukoliko ste zaboravili PIN, lozinku ili uzorak za zaključavanje ekrana, možda ćete ih moći

ponovo postaviti koristeći uslugu Zaštita putem my Xperia. Sadržaj na uređaju se neće

izbrisati nakon što izvršite ponovno postavljanje zaključavanja ekrana koristeći uslugu

Zaštita putem my Xperia.
Da biste aktivirali uslugu Zaštita putem my Xperia, pogledajte

Pronalaženje izgubljenog

uređaja

na stranici 18.

12

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ponovno postavljanje zaključavanja ekrana koristeći uslugu Zaštita pomoću my Xperia

1

Provjerite da li znate svoje korisničko ime i lozinku za Google™ račun te da li je na

uređaju omogućena usluga Zaštita pomoću my Xperia.

2

Otvorite stranicu

myxperia.sonymobile.com

koristeći uređaj povezan na internet.

3

Prijavite se koristeći isti Google™ račun koji ste postavili za uređaj.

4

Kliknite sliku uređaja pod stavkom

Vaši uređaji.

5

Odaberite

Zaključaj ili Promijeni PIN2 kako biste zamijenili trenutni zaključani

ekran s novim PIN kodom.

6

Slijedite upute na ekranu koje daje usluga Zaštita pomoću my Xperia

Ovisno o vašim postavkama sigurnosti, uređaj se može zaključati nakon ponovnog

postavljanja zaključanog ekrana. Tada trebate unijeti korisničko ime i lozinku za Google™

račun kako biste mogli koristiti uređaj.