Sony Xperia E5 - Ikone na statusnoj traci

background image

Ikone na statusnoj traci

Ikona statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje mobilnih podataka

Omogućena je Wi-Fi veza i podaci se prenose

29

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Omogućena je Wi-Fi veza, ali nema internetske veze.
Ova ikona se prikazuje i kada se pokušavate povezati na sigurnu Wi-Fi mrežu.

Znak uskličnika nestaje nakon uspješnog prijavljivanja.
Na lokacijama na kojim je usluga Google™ blokirana, npr. u Kini, znak uskličnika

može se pojaviti čak i kad je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu i kad postoji aktivna

internetska veza

Status baterije

Baterija se puni

Aktivirana je štednja baterije

Aktiviran je način rada u avionu

Aktivirana je funkcija Bluetooth®

Isključen je ton na mikrofonu

Uključen je spikerfon

Aktiviran je način rada Ne uznemiravaj

Dozvoljavanje izuzetaka u načinu rada Ne uznemiravaj

Način rada s vibracijom

Postavljen je alarm

GPS je aktiviran

U toku je sinhroniziranje

Problem sa prijavljivanjem ili sinhroniziranjem

Ovisno o vašem pružaocu usluga, mreži i/ili regiji, moguće je da neće biti dostupne funkcije ili

usluge predstavljene nekim ikonama na ovom spisku.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite potvrdne okvire za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obavještenja

Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka

Propušteni poziv

Poziv na čekanju

Prosljeđivanje poziva je uključeno

Nova poruka govorne pošte

Nova poruka e-pošte

Preuzimanje podataka

Prenošenje podataka

Mobilni podaci su onemogućeni

Izvršavanje osnovnog postavljanja uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

30

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Kucnite da instalirate preuzeta ažuriranja sistema

Napravljen je snimak ekrana

Nova poruka čavrljanja preko usluge Hangouts™

Video razgovor s prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Predstojeći događaj u kalendaru

Pjesma se reproducira

Radio je uključen

Uređaj je povezan na računar putem USB kabla

Interna pohrana je popunjena 75%. Kucnite da prenesete podatke na

memorijsku karticu

Upozorenje

Više (neprikazanih) obavještenja

Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ikone služe samo za

referencu i promjene se mogu uvesti bez prethodnog obavještenja.

Za blokiranje slanja obavještenja od strane aplikacije

1

Iz početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk i obavještenje> Obavještenja aplikacija.

3

Odaberite aplikaciju.

4

Klizač pored

Blokiraj sve povucite udesno.