Sony Xperia E5 - Kontrole

background image

Kontrole

Kontrole su male aplikacije koje možete koristiti direktno na Početnom ekranu.

Funkcioniraju i kao prečice. Na primjer, kontrola Vrijeme vam omogućava da vidite

osnovne informacije o vremenu direktno na Početnom ekranu. No, kada kliknete

kontrolu, otvori se puna aplikacija Vrijeme. Dodatne kontrole možete preuzeti s usluge

Google Play™.

Za dodavanje kontrole na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na svom Početni ekran sve dok uređaj ne počne

vibrirati, zatim kucnite na

Kontrole.

2

Pronađite i kucnite kontrolu koju želite dodati.

Promjena veličine kontrole

1

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, zatim pustite kontrolu.

Ukoliko se veličina kontrole može promijeniti, na primjer, kontrola Kalendar, tada se

pojavjuju označeni okvir i tačke za promjenu veličine.

2

Povucite tačke prema unutra ili prema van da smanjite ili povećate kontrolu.

3

Da biste potvrdili novu veličinu kontrole, kucnite negdje na Početni ekran.

Premještanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite na

novu lokaciju.

Uklanjanje kontrole

Dodirnite i držite kontrolu dok uređaj ne počne vibrirati, a zatim je povucite do

Ukloni s početnog ekrana.