Sony Xperia E5 - Aplikacija Video

background image

Aplikacija Video

Koristite aplikaciju Video da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste sačuvali ili

preuzeli na uređaj. Aplikacija služi i kao vodič za TV program s opcijom za prikazivanje

detaljnih informacija o programu u povezanom sadržaju, uključujući komentare na

društvenim mrežama o programu koji vas interesira. Aplikaciju možete koristiti kao

potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilni kućni uređaj. Filmove možete

reproducirati i na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani na oblaku.

Moguće je da se neke video datoteke neće moći reproducirati u aplikaciji Video. Dostupnost

vodiča za TV program i daljinskog upravljača varira ovisno o tržištu i povezanom uređaju.

1

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije

2

Prikazivanje programskog vodiča

3

Osvježavanje sadržaja

4

Daljinsko upravljanje

5

Pretraživanje sadržaja

6

Prebacivanje između prikazivanja sadržaja biblioteke, popularnih sadržaja, sadržaja koji se emitiraju, TV

serija, filmova i preporučenih sadržaja

7

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni, pretraživali sadržaj i podešavali postavke

8

Kucnite emisiju kako biste dobili detaljne informacije i povezani sadržaj

Korištenje uređaja kao daljinskog upravljača

Da biste mogli koristiti uređaj kao daljinski upravljač s kompatibilnim kućnim uređajem,

prvo trebate upariti uređaje. Da biste to učinili, oba uređaja trebaju biti povezana na istu

mrežu. Više informacija o kompatibilnim uređajima potražite na

spisku kompatibilnih uređaja

.

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Video.

2

Kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim kucnite

Dodaj uređaj.

3

Odaberite kućni uređaj s liste.

4

Unesite registracijski broj prikazan na kućnom uređaju i slijedite upute kako biste

dovršili uparivanje.
Nakon uspješnog uparivanja, pojavit će se ikona funkcije daljinskog upravljanja i

omogućit će vam da koristite uređaj kao funkcionalni daljinski upravljač za kućni uređaj.

Mijenjanje postavki

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Video.

2

Kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim kucnite

Postavke.

3

Promijenite postavke po želji.

108

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Reproduciranje videozapisa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Video.

2

Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na

ekranu, kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i

kucnite video koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran.

4

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na . Da biste nastavili s

reproduciranjem, kucnite .

5

Da biste premotali unazad, povucite oznaku trake napretka ulijevo. Da biste

premotali unaprijed, povucite oznaku trake napretka udesno.

Za promjenu postavki zvuka tokom reproduciranja videa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Kucnite na >

Postavke zvuka, a zatim postavke promijenite po želji.

3

Kada završite, kucnite na

OK.

Dijeljenje video zapisa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na , zatim kucnite na

Podijeli.

2

Kucnite na aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje odabranog videa, zatim

slijedite odgovarajuće korake za slanje.