Sony Xperia E5 - Upravljanje video sadržajem

background image

Upravljanje video sadržajem

Prikazivanje informacija o filmu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Video.

2

Kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim kucnite

Mobilni

uređaj.

3

Pretražite različite kategorije i pronađite video datoteku o kojoj želite saznati više.

4

Kucnite sličicu videozapisa.

Brisanje videozapisa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Video.

2

Kucnite kako biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim kucnite

Mobilni

uređaj.

3

Pretražite različite kategorije i pronađite video datoteku o kojoj želite saznati više.

4

Kucnite sličicu videa, a zatim kucnite .

5

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.

109

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.