Sony Xperia E5 - Navegació per les aplicacions

background image

Navegació per les aplicacions

Podeu navegar entre aplicacions amb les tecles de navegació, la barra de favorits i la

finestra d'aplicacions utilitzades recentment, la qual us permet canviar fàcilment entre

totes les aplicacions utilitzades recentment. Les tecles de navegació són la tecla Inici, la

tecla Aplicacions recents i la tecla Enrere. Algunes aplicacions es tanquen quan premeu

la tecla Inici per sortir-ne, mentre que altres es posen en pausa o continuen funcionant

en segon terme. Si una aplicació es posa en pausa o s'executa en segon terme, podeu

continuar on us quedeu el proper cop que obriu l'aplicació.

25

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

1

Finestra d'aplicacions utilitzades recentment: permet obrir una aplicació utilitzada recentment

2

Tecla Aplicacions recents: permet obrir la finestra d'aplicacions utilitzades recentment i la barra de

favorits

3

Tecla Inici: permet sortir d'una aplicació i tornar a la pantalla d'inici

4

Tecla Enrere: permet tornar a la pantalla anterior dins d'una aplicació o bé tancar l'aplicació

Per obrir la finestra d'aplicacions utilitzades recentment

Premeu .

Per tancar totes les aplicacions utilitzades recentment

Feu un toc en i després feu un toc en .

Per obrir un menú a l'aplicació

Mentre utilitzeu l'aplicació, premeu .

Un menú no es troba disponible a totes les aplicacions.