Sony Xperia E5 - Informació legal

background image

Informació legal

Sony F3311/F3313

Sony Mobile Communications Inc. o la seva empresa afiliada local publiquen aquesta guia de l'usuari, sense cap

garantia. Sony Mobile Communications Inc. pot realitzar, en qualsevol moment i sense cap avís previ, les millores i

els canvis que siguin necessaris en aquesta guia de l'usuari derivats d'errors tipogràfics, d'inexactituds de la

informació actual o de millores en els programes o en l'equip. No obstant això, aquests canvis s’incorporaran a les

noves edicions d’aquesta guia de l’usuari. Totes les imatges que apareixen en aquest document serveixen només

com a il·lustració i és possible que no representen amb precisió el dispositiu real.
Tots els productes i els noms d'empreses que s'esmenten en aquest document són marques comercials o

marques registrades dels seus propietaris respectius. Totes les marques comercials restants són propietat dels

seus propietaris respectius. Es reserven tots els altres drets que no s'hagin atorgat aquí expressament. Visiteu

www.sonymobile.com/us/legal/ per obtenir-ne més informació.
Aquesta guia de l'usuari pot fer referència a serveis o a aplicacions proporcionats per tercers. Pot ser que l'ús

d'aquests programes o serveis requereixi un registre diferent amb el proveïdor de tercers i pot estar subjecte a

termes d'ús addicionals. En el cas de les aplicacions a les quals s'accedeix a través d'un lloc web de tercers,

consulteu prèviament els termes d'ús d'aquests llocs web i la norma de privadesa aplicable. Sony no garanteix la

disponibilitat ni el rendiment de cap lloc web de tercers ni de cap servei ofert.
El dispositiu mòbil té la capacitat de baixar, emmagatzemar i reenviar contingut addicional, per exemple, tons de

trucada. L'ús d'aquest contingut pot estar restringit o prohibit per drets de tercers, inclosa, entre d'altres, la

restricció en virtut de les lleis de propietat intel·lectual aplicables. L'usuari, i no Sony, és completament responsable

del contingut addicional que baixi o reenviï des del dispositiu mòbil. Abans d'utilitzar qualsevol contingut addicional,

cal verificar que es disposa d'una llicència o autorització adequada per a l'ús que se li vol donar. Sony no garanteix

l'exactitud, la integritat o la qualitat de cap contingut addicional o de tercers. Sony no serà responsable, en cap

circumstància, de l'ús inadequat que es faci dels continguts addicionals o de tercers.
Visiteu

www.sonymobile.com per obtenir-ne més informació.

Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat intel·lectual de Microsoft. Es prohibeix l'ús o la

distribució d'aquesta tecnologia fora d'aquest producte si no es té una llicència de Microsoft.
Els propietaris de contingut utilitzen la tecnologia de gestió de drets digitals del Windows Media (WMDRM,

Windows Media Digital Rights Management Technology) per protegir la propietat intel·lectual, que inclou els drets

d'autor. El dispositiu utilitza programari de la WMDRM per accedir a contingut protegit per la WMDRM. Si el

programari de la WMDRM falla i no pot protegir el contingut, els propietaris d'aquest contingut poden demanar a

Microsoft que revoqui la capacitat del programari d'utilitzar la WMDRM per reproduir o per copiar contingut

protegit. La revocació no afecta el contingut que no està protegit. Si baixeu llicències per a contingut protegit,

accepteu que Microsoft hi inclogui una llista de revocació. Els propietaris de contingut us poden sol·licitar que

actualitzeu la WMDRM per accedir al seu contingut. Si no l'actualitzeu, no podreu accedir al contingut que calgui

actualitzar.
Aquest producte està subjecte a les llicències de cartera de patents de l'estàndard visual MPEG-4 i AVC (còdec de

vídeo avançat) per a un ús no comercial i personal per part d'un consumidor de (i) la codificació de vídeo conforme

a l'estàndard visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o a l'estàndard AVC ("vídeo AVC") o (ii) la descodificació de vídeo

conforme a l'estàndard visual MPEG-4 o AVC que hagi estat codificat per un consumidor vinculat a activitats no

comercials i personals o obtingut d'un proveïdor de vídeo baix la llicència de MPEG LA per distribuir vídeo MPEG-4

o AVC. No s'atorga ni es considera implícita cap llicència per a qualsevol altre ús. Es pot sol·licitar informació

addicional, inclosa informació relacionada amb la llicència i l'ús promocional, intern i comercial, a MPEG LA, L.L.C.

Vegeu

www.mpegla.com. Tecnologia de descodificació d'àudio MPEG Layer-3 baix llicència de Fraunhofer IIS i

Thomson.
SONY MOBILE NO SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA, DE LA SUPRESSIÓ O DE LA SOBREESCRIPTURA

DE DADES PERSONALS O DE FITXERS EMMAGATZEMATS AL DISPOSITIU (INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES, ELS

CONTACTES, LES PISTES DE MÚSICA I LES IMATGES) PROVOCADES PER L'ACTUALITZACIÓ DEL DISPOSITIU

REALITZADA MITJANÇANT QUALSEVOL DELS MÈTODES DESCRITS EN AQUESTA GUIA DE L'USUARI O

DOCUMENTACIÓ. EN CAP CAS LA RESPONSABILITAT TOTAL DE SONY MOBILE O DELS SEUS PROVEÏDORS

ENVERS L'USUARI PER QUALSEVOL DANY, PÈRDUA O DEMANDA (JA SIGA PER CONTRACTE O PER

GREUGE, INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, LA NEGLIGÈNCIA O QUALSEVOL ALTRA CIRCUMSTÀNCIA) PODRÀ

SUPERAR LA QUANTITAT QUE HÀGIU PAGAT PEL DISPOSITIU.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Tots els drets reservats.

133

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.