Sony Xperia E5 - Tecnologia Bluetooth® sense fil

background image

Tecnologia Bluetooth® sense fil

Utilitzeu la funció de Bluetooth® per enviar fitxers a altres dispositius compatibles amb

Bluetooth®, o per connectar accessoris de mans lliures. Les connexions Bluetooth®

funcionen millor fins a 10 metres, sense cap objecte sòlid pel mig. En alguns casos

caldrà sincronitzar manualment el dispositiu amb altres dispositius Bluetooth®.

La interoperabilitat i compatibilitat entre dispositius Bluetooth® pot variar.

Si utilitzeu un dispositiu amb diversos usuaris, cadascun d'ells pot canviar els paràmetres del

Bluetooth® i aquests canvis afectaran tots els usuaris.

Per activar la funció Bluetooth

®

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Bluetooth.

3

Puntegeu en l'interruptor d'encesa i apagada que hi ha al costat de

Bluetooth

perquè s'activi la funció Bluetooth

®

. Ara, la resta de dispositius propers podran

veure el vostre dispositiu i una llista de tots els dispositius Bluetooth

®

disponibles.

Assignació d'un nom al dispositiu

Podeu posar-li un nom al dispositiu. Si activeu la funció Bluetooth

®

i definiu el dispositiu

com a visible, aquest és el nom que es mostra a altres dispositius.

119

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per posar un nom al dispositiu

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estiga activada.

2

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Bluetooth.

4

Puntegeu en >

Canvia el nom del dispositiu.

5

Introduïu un nom per al dispositiu.

6

Puntegeu en

Canvia'n el nom.

Aparellament amb un altre dispositiu Bluetooth

®

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu, podeu, per exemple, connectar el
dispositiu amb uns auriculars Bluetooth

®

o amb un equip de cotxe Bluetooth

®

i utilitzar

aquests altres dispositius per compartir música.

Quan aparelleu el dispositiu amb un altre dispositiu Bluetooth

®

, el dispositiu recorda

l'aparellament. Quan aparelleu el dispositiu amb un dispositiu Bluetooth

®

, és possible

que hàgiu d'introduir un codi d'accés. El dispositiu prova automàticament el codi

d'accés genèric 0000. Si no funciona, consulteu la guia de l'usuari del dispositiu
Bluetooth

®

per trobar el codi d'accés al dispositiu. La següent vegada que us connecteu

amb un dispositiu Bluetooth

®

aparellat prèviament, no haureu de tornar a introduir el

codi d'accés.

Alguns dispositius Bluetooth

®

com, per exemple, la majoria d'auriculars Bluetooth

®

,

requereixen tant que aparelleu com que connecteu amb l'altre dispositiu.

Podeu aparellar el vostre telèfon amb diversos dispositius Bluetooth

®

, però només us podeu

connectar amb un perfil Bluetooth

®

alhora.

Per aparellar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que el dispositiu amb què vulgueu aparellar el vostre dispositiu
tingui la funció Bluetooth

®

activada i estigui visible per a altres dispositius

Bluetooth

®

.

2

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

3

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

4

Arrossegueu el control lliscant que hi ha al costat de

Bluetooth per activar la

funció Bluetooth

®

. Apareixerà una llista amb els dispositius Bluetooth

®

disponibles.

5

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

que vulgueu aparellar amb el dispositiu.

6

Introduïu un codi d'accés, si cal, o confirmeu el mateix codi d'accés als dos

dispositius.

Per connectar el dispositiu a un altre dispositiu Bluetooth

®

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu

Paràmetres > Bluetooth i puntegeu-hi.

3

Puntegeu en el dispositiu Bluetooth

®

al qual vulgueu connectar-vos.

Per desaparellar un dispositiu Bluetooth

®

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Bluetooth.

3

A

Dispositius aparellats, puntegeu en al costat del nom del dispositiu que

vulgueu desaparellar.

4

Puntegeu en

Oblida'l.

120

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Enviament i recepció d'elements mitjançant tecnologia Bluetooth

®

Utilitzeu la tecnologia Bluetooth

®

per compartir elements amb altres dispositius

compatibles amb Bluetooth

®

, com ara telèfons o ordinadors. Podeu enviar i rebre els

següents tipus d'elements:

Fotos i vídeos

Música i altres fitxers d'àudio

Pàgines web

Per enviar elements amb Bluetooth

®

1

Dispositiu receptor: Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada i

que el dispositiu sigui visible per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Dispositiu que envia: obriu l'aplicació que contingui l'element que voleu enviar i

desplaceu-vos fins a trobar-lo.

3

Segons l'aplicació i l'element que vulgueu enviar, haureu de, per exemple, tocar

sense deixar anar l'element, obrir-lo i prémer . És possible que hi hagi altres

maneres d'enviar un element.

4

Seleccioneu

Bluetooth.

5

Activeu el Bluetooth

®

, si se us demana.

6

Puntegeu en el nom del dispositiu receptor.

7

Dispositiu receptor: si se us demana, accepteu la connexió.

8

Dispositiu que envia: si se us demana, confirmeu la transferència al dispositiu

receptor.

9

Dispositiu receptor: accepteu l'element entrant.

Per rebre elements amb Bluetooth

®

1

Assegureu-vos que la funció de Bluetooth

®

estigui activada i que estigui visible

per a altres dispositius Bluetooth

®

.

2

Arribat aquest punt, el dispositiu emissor comença a enviar dades al vostre

dispositiu.

3

Si se us demana, introduïu el mateix codi d'accés als dos dispositius o bé

confirmeu el codi d'accés suggerit.

4

Quan se us notifiqui que hi ha un fitxer entrant al dispositiu, arrossegueu la barra

d'estat cap avall i puntegeu en la notificació per acceptar la transferència del fitxer.

5

Puntegeu en

Accepta per iniciar la transferència del fitxer.

6

Per visualitzar el progrés de la transferència, arrossegueu la barra d'estat cap

avall.

7

Per obrir un element rebut, arrossegueu la barra d'estat cap avall i puntegeu en la

notificació escaient.

121

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.