Sony Xperia E5 - Edició de text

background image

Edició de text

Podeu seleccionar, retallar, copiar i enganxar text a mesura que escriviu. Podeu accedir

les opcions d'edició si puntegeu dos cops al text introduït. Les opcions d'edició

esdevenen disponibles a través d'una barra d'aplicacions.

Barra d'aplicacions

Les següents accions estan disponibles per al text seleccionat:

Retalla

Copia

Enganxa

Comparteix

Selecciona-ho tot

L'opció

Enganxa només apareix quan teniu text desat al porta-retalls.

66

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per seleccionar text

1

Puntegeu sense deixar anar una paraula per destacar-la.

2

Podeu arrossegar les pestanyes als dos costats de la paraula destacada per

seleccionar més text.

Per editar text

1

Puntegeu dos cops sobre una paraula perquè aparegui la barra d'aplicacions.

2

Seleccioneu el text que vulgueu editar i després utilitzeu la barra d'aplicacions per

fer els canvis desitjats.