Sony Xperia E5 - Teclat del telèfon

background image

Teclat del telèfon

El teclat del telèfon és similar a un teclat numèric de telèfon estàndard de 12 tecles.

Ofereix les opcions d'entrada de text predictiva i de pulsació múltiple. Podeu activar el

mètode d'entrada de text amb el teclat del telèfon mitjançant els paràmetres de teclat. El

teclat del telèfon només està disponible en orientació vertical.

1 Permet seleccionar una opció d'entrada de text. Podeu puntejar cada caràcter un cop i utilitzar

suggeriments de paraules o continuar puntejant la tecla fins que se seleccioni el caràcter desitjat.

2 Permet suprimir el caràcter anterior al cursor.

3 Permet introduir un retorn de carro o confirmar el text introduït.

4 Permet introduir un espai.

5 Permet visualitzar símbols i emoticones.

6 Permet visualitzar els números.

7 Permet canviar entre majúscules i minúscules, i activar el bloqueig de majúscules.

Per obrir el teclat del telèfon per primera vegada

1

Puntegeu en un camp d'entrada de text i, a continuació, puntegeu .

2

Puntegeu en i, a continuació, puntegeu en

Paràmetres del teclat.

3

Puntegeu

Teclat vertical i, a continuació, seleccioneu la opció Teclat del telèfon.

65

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per introduir text mitjançant el teclat del telèfon

Quan es mostri al teclat del telèfon, toqueu cada tecla de caràcter només un

cop, encara que la lletra que vulgueu no sigui la primera lletra de la tecla. Toqueu

sense deixar anar les files dels candidats per visualitzar més suggeriments de

paraules i seleccioneu una paraula de la llista.

Quan es mostri al teclat del telèfon, toqueu la tecla de la pantalla corresponent

al caràcter que vulgueu introduir. Continueu tocant aquest botó fins que se

seleccioni el caràcter desitjat. Feu el mateix per al següent caràcter que vulgueu

introduir i així successivament.

Per introduir nombres mitjançant el teclat del telèfon

Quan el teclat del telèfon es mostri, puntegeu . Apareixerà un teclat de telèfon

amb nombres.

Per inserir símbols i cares d'estat d'ànim amb el teclat del telèfon

1

Quan es mostri el teclat del telèfon, puntegeu

. Apareixerà una quadrícula

amb cares d'estat d'ànim.

2

Desplaceu-vos cap amunt o cap avall per visualitzar més opcions. Puntegeu en

un símbol o en una cara d'estat d'ànim per seleccionar-los.