Sony Xperia E5 - Lectura i enviament de missatges

background image

Lectura i enviament de missatges

L'aplicació de missatgeria mostra els missatges com a converses, la qual cosa vol dir

que tots els missatges rebuts i enviats a una mateixa persona s'agrupen junts.

El número de caràcters que podeu enviar en un missatge individual varia segons l'operador i

l'idioma que utilitzeu. La mida màxima d'un missatge multimèdia, que inclou la mida dels

fitxers multimèdia que adjunteu, també varia segons l'operador. Per obtenir més informació,

contacteu amb l'operador de xarxa.

1

Permet tornar a la llista de converses

2

Permet trucar al remitent del missatge

3

Veure més opcions

4

Missatges enviats i rebuts

5

Permet enviar un missatge completat

6

Permet afegir fitxers adjunts

Per crear i enviar un missatge

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, cerqueu i puntegeu en .

2

Puntegeu en .

3

Introduïu el nom del destinatari, el número de telèfon o qualsevol altra informació

de contacte que hàgiu desat del destinatari i, a continuació, seleccioneu-lo de la

llista que es mostra. Si el destinatari no apareix com a contacte, introduïu el

número del destinatari manualment.

4

Si voleu enviar un missatge de grup, repetiu el procediment que es descriu a dalt i

afegiu-ne més destinataris.

5

Feu un toc a

Redacta missatge i introduïu el text del missatge.

6

Si voleu afegir un fitxer adjunt, seleccioneu l'opció de fitxer adjunt pertinent.

7

Per enviar el missatge, feu un toc a .

Si sortiu d'un missatge abans d'enviar-lo, es desarà com a esborrany. La conversa

s'etiquetarà amb la paraula

Esborrany.

Com llegir un missatge rebut

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, trobeu i puntegeu en .

2

Puntegeu en la conversa que vulgueu.

3

Si encara no s'ha baixat el missatge, puntegeu en el missatge.

Tots els missatges rebuts es desaran per defecte a la memòria del dispositiu.

84

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per respondre un missatge

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, busqueu i puntegeu en .

2

Puntegeu en la conversació que conté el missatge.

3

Introduïu la vostra resposta i puntegeu en .

Per reenviar un missatge

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en , a continuació, busqueu i puntegeu .

2

Puntegeu la conversa que conté el missatge que voleu reenviar.

3

Toqueu sense deixar anar el missatge que voleu reenviar i, després, puntegeu

Reenvia el missatge.

4

Introduïu el nom del destinatari, el número de telèfon o qualsevol altra informació

de contacte que hàgeu guardat del destinatari i, a continuació, seleccioneu-lo de

la llista que es mostra. Si el destinatari no apareix com a contacte, introduïu el

número del destinatari manualment.

5

Editeu el missatge i, si cal, puntegeu .

Com desar un fitxer inclòs en un missatge rebut

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, trobeu i puntegeu en .

2

Si el missatge encara no s'ha baixat, puntegeu en el missatge.

3

Toqueu sense deixar anar el fitxer que voleu desar i seleccioneu l'opció que

desitgeu.