Sony Xperia E5 - Bloqueig de pantalla

background image

Bloqueig de pantalla

a la pàgina 11.

Afegiu un compte Google™ per evitar que altres utilitzin el dispositiu si us el furten o si

s'elimina. Per obtenir més informació, vegeu

Per què necessito un compte de

Google™?

a la pàgina 9

Activeu la "Protecció amb My Xperia” o el servei web de l'Android™ Device Manager.

Amb un d'aquests serveis podeu trobar, bloquejar o formatar de manera remota un

dispositiu perdut. Per obtenir més informació, vegeu

Com es troba un dispositiu perdut

a la pàgina 18.

Verificació de la propietat del dispositiu

Quan el dispositiu està protegit, cal que desbloquegeu la pantalla amb el PIN,

contrasenya, patró o que introduïu la informació del compte Google™ segons les

característiques de protecció que utilitzeu. A continuació trobareu alguns exemples de

les funcions de protecció i algunes de les credencials necessàries:

Protecció de

reinicialització de les

dades de fàbrica

Heu de desbloquejar la pantalla abans de poder realitzar una reinicialització de les

dades de fàbrica.

Protection by my

Xperia

Si reinicialitzeu el dispositiu remotament amb aquest servei, cal que introduïu el nom

d'usuari i la contrasenya per al compte Google™ associat al servei. El dispositiu ha

de connectar a Internet abans de que es pugui completar el procés de configuració.

Si no, no podreu utilitzar el dispositiu després de la reinicialització.

Gestor de dispositius

Android™

Si reinicialitzeu el dispositiu remotament amb aquest servei, cal que introduïu el nom

d'usuari i la contrasenya per al compte Google™. El dispositiu ha de connectar a

Internet abans de que es pugui completar el procés de configuració. Si no, no

podreu utilitzar el dispositiu després de la reinicialització.

Reparació de

programari

Si utilitzeu el programari de l'Xperia™ Companion per realitzar una reparació de

programari, se us demanarà que introduïu el nom d'usuari i la contrasenya del vostre

compte de Google™ quan inicieu el dispositiu després de completar la reparació.

Per a Android™ Device Manager, es necessari introduir informació d'un compte Google™. Pot

ser qualsevol compte Google™ que hàgiu configurat al dispositiu. Si no podeu proporcionar la

informació del compte pertinent durant un procés de configuració, no podreu utilitzar el

dispositiu de cap manera.

Bloqueig de pantalla

Hi ha diverses opcions de bloqueig de pantalla. A continuació trobareu una llista amb el

nivell de seguretat de cada tipus de bloqueig en ordre, del més dèbil al més fort:

Passar el dit: no té cap protecció, però podeu accedir fàcilment a la pantalla inicial.

Patró: dibuixeu un patró senzill amb el dit per desbloquejar el dispositiu.

PIN: introduïu un PIN numèric d'almenys quatre dígits per desbloquejar el dispositiu.

Contrasenya: introduïu una contrasenya alfanumèrica per desbloquejar el dispositiu.

És molt important que recordeu el patró, el PIN o la contrasenya de desbloqueig de pantalla.

Si oblideu aquesta informació, és possible que no pugueu restaurar dades importants, com

ara contactes i missatges.

Si heu configurat un compte de Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) al vostre dispositiu

Xperia™, és possible que els paràmetres de seguretat EAS limitin el tipus de pantalla de

bloqueig només a PIN o contrasenya. Això passa quan l'administrador de xarxa especifica un

11

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

tipus de pantalla de bloqueig específica per a tots els comptes EAS de l'empresa per raons

de seguretat. Contacteu l'administrador de xarxa de la vostra empresa o organització per

comprovar les polítiques de seguretat de xarxa aplicades als dispositius mòbils.

La funcionalitat d'empremtes digitals no està disponible al mercat dels Estats Units.

Per crear un patró de bloqueig de pantalla

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Pantalla de bloqueig > Bloqueig de pantalla

>

Patró.

3

Seguiu les instruccions del dispositiu.

Si introduïu incorrectament un patró de bloqueig cinc vegades seguides, heu d'esperar 30

segons abans de tornar-ho a provar.

Per canviar el tipus de bloqueig de pantalla

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Paràmetres > Pantalla de bloqueig.

Per canviar el patró de bloqueig de pantalla

1

Des de la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Pantalla de bloqueig > Bloqueig de pantalla.

3

Dibuixeu el patró de desbloqueig de la pantalla.

4

Puntegeu

Patró i seguiu les instruccions del dispositiu.

Per crear un PIN de bloqueig de pantalla

1

A la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Pantalla de bloqueig > Bloqueig de pantalla

>

PIN.

3

Introduïu un PIN numèric i feu un toc a

Continua.

4

Torneu a introduir el PIN, confirmeu-lo i feu un toc a

D'acord.

Per crear una contrasenya per al bloqueig de pantalla

1

A la Pantalla inicial, puntegeu .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Pantalla de bloqueig > Bloqueig de pantalla

>

Contrasenya.

3

Introduïu una contrasenya i, a continuació, feu un toc a

Continua.

4

Torneu a introduir la contrasenya i feu un toc a

D'acord.

Per activar la funció de desbloqueig passant el dit

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Paràmetres > Pantalla de bloqueig > Bloqueig de

pantalla.

3

Dibuixeu el vostre patró de desbloqueig de pantalla o introduïu el PIN o la

contrasenya en funció del tipus de desbloqueig de pantalla que estigui habilitat.

4

Puntegeu en

Passeu el dit.

Reestablir un bloqueig de pantalla amb PIN oblidat

Si heu oblidat el PIN del bloqueig de pantalla, la contrasenya o el patró, pudeu fer la

reinicialització fent servir el servei Protection by my Xperia. No es perd cap tipus de

continguts al vostre dispositivu un cop que heu reestablert un bloqueig de pantalla a

través del servei Protection by my Xperia al dispositiu
Per activar el servei Protection by my Xperia, vegeu

Com es troba un dispositiu perdut

a la pàgina 18.

12

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per reinicialitzar el bloqueig de pantalla fent servir Protection by my Xperia:

1

Assegureu-vos que coneixeu el vostre nom d'usuari i la contrasenya del vostre

compte de Google™ i que heu activat el servei Protection by my Xperia al vostre

dispositiu.

2

Aneu a

myxperia.sonymobile.com

utilitzant qualsevol dispositiu connectat a

Internet.

3

Inicieu sessió amb el mateix compte de Google™ que heu configurat al dispositiu.

4

Feu clic a la imatge a

El vostres dispositius.

5

Seleccioneu

Bloqueig o Canvia el PIN2 per canviar l'actual bloqueig de pantalla

amb un nou codi PIN.

6

Seguiu les instruccions que dóna Protection by my Xperia.

Depenent dels vostres paràmetres de seguretat, el vostre dispositiu es pot bloquejar després

de reinicialitzar un bloqueig de pantalla. Llavors heu d'entrar el vostre nom d'usuari i la

constrasenya del compte de Google™ per poder fer servir el dispositiu.