Sony Xperia E5 - Recepció de trucades

background image

Recepció de trucades

Si rebeu una trucada entrant quan el dispositiu està en mode de repòs o quan la pantalla

està bloquejada, l'aplicació del telèfon s'obrirà en format de pantalla completa. Si rebeu

una trucada entrant quan la pantalla està activa, la trucada entrant es mostrarà com una

notificació d'avís, és a dir, una finestra flotant minimitzada a la part superior de la pantalla

que tingueu oberta. Quan apareix aquest tipus de notificació, podeu triar si voleu

contestar la trucada i obrir la pantalla de l'aplicació del telèfon, o bé, refusar la trucada i

continuar a la pantalla actual.

Per contestar una trucada entrant quan la pantalla està inactiva

Arrossegueu cap a la dreta.

Per contestar una trucada entrant quan la pantalla està activa

En la notificació d'avís que apareix a la part superior de la pantalla, toqueu

RESPOSTA.

En lloc de contestar la trucada, per accedir a la pantalla de l'aplicació principal del telèfon

podeu tocar la part superior de la finestra de la notificació d'avís. D'aquesta manera,

disposareu de més opcions per gestionar la trucada. Per exemple, podeu decidir si refuseu la

trucada amb un missatge o reenvieu la trucada al contestador.

Per rebutjar una trucada entrant quan la pantalla està inactiva

Quan arribi una trucada, arrossegueu cap a l'esquerra.

Per rebutjar una trucada entrant quan la pantalla estigui activa

A la notificació flotant que es mostra a la part superior de la pantalla, toqueu

DECLINA.

En comptes de rebutjar la trucada, podeu tocar la part superior de la finestra flotant de

notificació per anar a la pantalla de l'aplicació principal del telèfon. Amb aquest mètode

podreu obtenir més opcions per administrar la trucada. Per exemple, podeu decidir si

rebutgeu la trucada amb un missatge .

Per silenciar el to de trucada d'una trucada entrant

Quan rebeu la trucada, premeu la tecla de volum.

Ús del contestador automàtic

Podeu utilitzar l'aplicació de contestador automàtic del dispositiu per respondre a

trucades quan estigueu ocupat o quan no contesteu. Podeu habilitar la funció de

resposta automàtica i determinar quants segons s'ha d'esperar abans que les trucades

es responguin automàticament. També podeu desviar manualment les trucades al

70

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

contestador automàtic quan estigueu massa ocupat per respondre-hi. A més, podeu

accedir als missatges que es deixin al contestador automàtic directament des del

dispositiu.

Abans d'utilitzar el contestador automàtic, heu de gravar un missatge de salutació.

Per gravar un missatge de salutació per al contestador automàtic

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic de

l'Xperia™ > Salutacions.

3

Puntegeu en

Grava una nova salutació i seguiu les instruccions que apareixeran

a la pantalla.

Per habilitar la resposta automàtica

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic de

l'Xperia™.

3

Arrossegueu cap a la dreta el control lliscant que hi ha al costat de

Contestador

automàtic.

Si no definiu un retard de temps per a la resposta automàtica de trucades, s'utilitzarà el valor

per defecte.

Per definir un retard de temps per a la resposta automàtica

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic de

l'Xperia™.

3

Puntegeu en

Agafa després de.

4

Per ajustar l'hora, desplaceu-vos cap amunt i cap avall.

5

Puntegeu en

Fet.

Per reenviar una trucada entrant al contestador automàtic

Quan arribi una trucada, puntegeu en

Opcions de resposta i, a continuació,

seleccioneu

Rebutja amb contestador automàtic.

Quan arribi una trucada, també podeu esperar fins que passi el temps preestablert perquè el

contestador automàtic s'encarregui de la trucada automàticament.

Per escoltar missatges del contestador automàtic

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Paràmetres > Trucada > Contestador automàtic de

l'Xperia™ > Missatges.

3

Seleccioneu els missatges de veu que vulgueu escoltar.

També podeu escoltar els missatges del contestador automàtic directament des del registre

de trucades si puntegeu en .

Rebuig d'una trucada amb un missatge de text

Podeu rebutjar una trucada amb un missatge de text. Quan rebutgeu una trucada amb

este tipus de missatge, el missatge s'envia automàticament a l'autor de la trucada i

s'emmagatzema a la conversa de missatgeria amb el contacte.
Podeu seleccionar un dels diversos missatges predefinits disponibles al dispositiu o bé

crear-ne un de nou. A més, si voleu crear els vostres missatges personalitzats, podeu

editar els predefinits.

Per rebutjar una trucada amb un missatge de text quan la pantalla no estigui activa

1

Quan arribi una trucada entrant, puntegeu en

Opcions de resposta.

2

Seleccioneu un missatge predefinit o puntegeu en

Escriu un missatge nou.

71

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per rebutjar una trucada amb un missatge de text quan la pantalla estigui activa

1

Quan arribi una trucada entrant, puntegeu la part superior de la finestra de

notificació emergent on apareix el número de telèfon o el nom del contacte.

2

Puntegeu en

Opcions de resposta.

3

Seleccioneu un missatge predefinit o puntegeu en

Escriu un missatge nou.

Per rebutjar una segona trucada amb un missatge de text

1

Si durant una trucada sentiu uns xiulets que es repeteixen, puntegeu en

Opcions

de resposta.

2

Seleccioneu un missatge predefinit o puntegeu en

Escriu un missatge nou.

Per editar el missatge de text utilitzat per rebutjar trucades

1

A la Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Trucada > Respostes ràpides.

3

Puntegeu el missatge que voleu editar i, a continuació, feu els canvis necessaris.

4

Puntegeu en

D'acord.