Sony Xperia E5 - Úložiště a paměť

background image

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

Vnitřní úložiště má velikost přibližně

16 GB a používá se k ukládání staženého nebo

přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti

patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie,

videa a hudba.

Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s

kapacitou až

128 GB. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné

přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např.

Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.

Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně

1.5 GB a nelze ji použít pro ukládání

souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White

paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce

www.sonymobile.com/

support/

.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení

začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

Vždy mějte v zařízení alespoň

500 MB volného místa ve vnitřním úložišti.

Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.

Vymažte mezipaměť všech aplikací.

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.

Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.

Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

37

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na

paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel,

chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení využití paměti

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a využité paměti RAM

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na ikonu , na položky

Pokročilá nastavení > Úložiště > Interní úložiště a

vyhledejte a ťukněte na možnosti

Data uložená v mezipaměti > OK.

Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště a paměť > Přenos dat.

4

Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.

5

Ťukněte na tlačítko

Přenést.

Zastavení aplikací a služeb

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

VYNUTIT UKONČENÍ > OK.

Formátování paměťové karty

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na ikonu , na položku

Pokročilá nastavení > Úložiště > Karta SD > a

na možnosti

Nastavení > Formát > Vymazat a naformátovat.

Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte před

formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který

chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v části

Zálohování

dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

na stránce 39.

Smart cleaner

Pomocí nástroje

Nástroj pro inteligentní čištění můžete vylepšit výkon svého zařízení

automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na jezdce vedle možnosti

Nástroj pro inteligentní čištění.

Soubory můžete také změnit, kopírovat nebo vymazat ručně v nabídce

Nastavení > Úložiště a

paměť > > Pokročilé > Úložiště > Prozkoumat

38

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.