Sony Xperia E5 - Zálohování a obnovování obsahu

background image

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti

zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní

paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion

k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda

se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi

systému Android.
Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před

obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online

úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí

adaptéru USB Host) zálohu dat:
Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti

nebo v místní paměti.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple

®

Mac

®

, použijte

software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

Kontakty a seznamy hovorů

Zprávy SMS

Kalendář

Nastavení

Soubory médií, např. hudbu a videa

Fotografie a obrázky

Zálohování dat do počítače

1

Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

2

Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí

automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim

Přenos souborů (MTP).

3

Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko

Zálohování.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při

připojení zařízení k počítači.

Obnovení dat pomocí počítače

1

Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

2

Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí

automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim

Přenos souborů (MTP).

3

Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko

Obnovit.

4

Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko

Další

a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.

Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při

připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit zálohu v online úložišti

nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického

zálohování ukládat data pravidelně.
Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před

obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online

úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí

adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

Záložky

Kontakty a seznamy volání

39

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Konverzace

Data kalendáře

E-mailové účty

Sítě Wi-Fi

Nastavení zařízení

Aplikace

Rozvržení domovské obrazovky Xperia™

Zálohování obsahu na online účet

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

3

Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na možnost

Automatické zálohování a pak na přepínač.

4

Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost

Další > Ruční zálohování.

5

Na obrazovce

Kam uložit soubory ťukněte na položky Vybrat úložiště > Online

účet.

6

Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte,

ťukněte na možnost

Souhlasím a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do

svého účtu Google™.

7

Vyberte typy dat, které chcete zálohovat, a ťukněte na tlačítko

Zálohovat.

Nastavení automatického zálohování

1

Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení

připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se,

že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online

účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

4

V části

Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Automatické zálohování.

5

Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.

6

Vyberte interval zálohování, místo pro uložení zálohy, čas zálohování a typy dat,

které chcete zálohovat.

7

Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

Ruční zálohování obsahu

1

Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení

připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte,

zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud zálohujete obsah do online účtu,

zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

4

V části

Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.

5

Ťukněte na ikonu

Ruční zálohování a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat,

která chcete zálohovat.

6

Ťukněte na tlačítko

Zálohovat.

7

Po provedení zálohování ťukněte na položku

Dokončit.

Úprava souboru zálohy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

3

V části

Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.

4

Ťukněte na položku

Upravit soubor zálohy, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat,

které chcete odstranit.

5

Ťukněte na tlačítko

Odstranit data.

6

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

7

Po odstranění dat ťukněte na položku

Dokončit.

40

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Obnovení zálohovaného obsahu

1

Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k

vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z

karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete

z online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlášeni k vašemu účtu Google™.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

4

V nabídce

Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na položku Obnovit data, poté

vyberte zdroj obnovení a typ dat, která chcete obnovit.

5

Ťukněte na tlačítko

Obnovit data.

6

Po obnovení obsahu ťukněte na položku

Dokončit.

Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření

zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od

společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti

nebo v místní paměti. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví

nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.
Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

Aplikace

Záložky

Sítě Wi-Fi

Další nastavení

Zálohování dat na online účet

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

3

V části

Zálohování a obnova Google™ ťukněte na možnost Zálohovat data

a přetáhněte posuvník doprava.

Povolení automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ni.

3

V části

Zálohování a obnova Google™ přetáhněte přepínač u položky

Automatické obnovení doprava.

41

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.