Sony Xperia E5 - Režim Letadlo

background image

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového

vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat

hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na

paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je

aktivován.

Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu Letadlo

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Nastavení a ťukněte na ni.

3

Přetáhněte posuvník

Režim V letadle do zapnuté polohy.

121

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.