Sony Xperia E5 - Obecné nastavení fotoaparátu

background image

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.

Ručně

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně.

Přepnutí mezi režimy záznamu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejeďte obrazovkou na požadovaný režim záznamu.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie, a automaticky

upraví nastavení tak, aby zajišťovala co nejlepší kvalitu snímku.

97

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro

pořizování fotografií a videoklipů.

Umístění uložení

Přidejte k fotografiím při pořízení zeměpisnou polohu (zeměpisné souřadnice).

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Mřížka

Zde můžete zapnout či vypnout čáry mřížky v hledáčku fotoaparátu.

Automatický náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním

rohu obrazovky.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

Hlasitost

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti

Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

Zvuk

Zvuk závěrky můžete zapnout nebo vypnout.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní

úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po přetažení ikony dovnitř se hlavní fotoaparát aktivuje z režimu spánku.

Spustit a pořídit fotografii

98

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Po přetažení ikony dovnitř se fotoaparát aktivuje z režimu spánku a pořídí první fotografii.

Spustit a zaznam. video

Po přetažení ikony dovnitř se videokamera aktivuje z režimu spánku a začne natáčet.

Vypnuto

Barva a jas

Barvy a jas lze nastavit ručně, když je zobrazena ikona barvy a jasu .

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu

Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle

barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až

+2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku

ťuknutím na ikony plus nebo mínus.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.