Sony Xperia E5 - Poslech hudby

background image

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

1

Přechod na úvodní obrazovku Hudba.

2

Hledání všech skladeb uložených v zařízení

3

Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

4

Obal alba (je-li k dispozici)

5

Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo

dozadu

6

Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

7

Celková délka aktuální skladby

8

Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání

9

Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.

10 Přehrání nebo pozastavení skladby

11 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.

12 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

89

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úvodní obrazovka hudby

1

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba

2

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

3

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

4

Přehrát všechny skladby v režimu náhodného přehrávání

5

Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Vyberte hudební kategorii.

4

Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu,

který chcete sdílet, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na

možnost

Další informace.

Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a

informace o interpretech na webu Wikipedia.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

1

V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost

Upravit info o

hudbě.

2

Upravte informace podle potřeby.

3

Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku a vyberte

požadovanou možnost.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

ULOŽIT.

V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

Nastavení hlasitosti zvuku

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba

Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku Úvodní

obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

1

Během přehrávání skladby na pozadí můžete ťuknutím na ikonu otevřít okno

s posledními spuštěnými aplikacemi.

2

Ťukněte na aplikaci Hudba.

90

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.