Sony Xperia E5 - Obsah

background image

Obsah

Začínáme........................................................................................6

Informace o této uživatelské příručce.................................................. 6
Přehled............................................................................................... 6
Uvedení do provozu............................................................................ 7
Ochrana obrazovky............................................................................. 8
První zapnutí zařízení...........................................................................8
K čemu potřebuji účet Google™?....................................................... 9

Zabezpečení zařízení....................................................................11

Zajištění chránění zařízení.................................................................. 11
Zámek obrazovky..............................................................................11
Automatické odemykání zařízení....................................................... 13
Ochrana karty SIM............................................................................ 17
Zjištění identifikačního čísla zařízení................................................... 17
Vyhledání ztraceného zařízení ...........................................................18

Základy práce...............................................................................20

Používání dotykového displeje...........................................................20
Zamknutí a odemknutí obrazovky......................................................21
Obrazovka Plocha.............................................................................22
Obrazovka Aplikace.......................................................................... 23
Navigace v aplikacích........................................................................24
Widgety............................................................................................ 25
Zkratky a složky................................................................................ 25
Pozadí a schémata............................................................................26
Pořízení snímku obrazovky................................................................ 27
Oznámení..........................................................................................27
Ikony na stavovém řádku.................................................................. 29
Aplikace – přehled.............................................................................31

Baterie a údržba........................................................................... 33

Nabíjení zařízení................................................................................ 33
Baterie a správa napájení.................................................................. 34
Aktualizace zařízení........................................................................... 35
Údržba pomocí počítače................................................................... 36
Úložiště a paměť............................................................................... 37
Zálohování a obnovování obsahu...................................................... 39

Stahování aplikací........................................................................ 42

Stahování aplikací ze služby Google Play™.......................................42
Stahování aplikací z jiných zdrojů.......................................................42

Internet a sítě............................................................................... 43

Prohlížení webu.................................................................................43

2

background image

Nastavení Internetu a zpráv MMS .....................................................43
Wi-Fi................................................................................................. 44
Sdílení mobilního datového připojení..................................................45
Řízení využívání datových přenosů.................................................... 47
Výběr mobilních sítí........................................................................... 48
Sítě VPN........................................................................................... 49

Synchronizace dat v zařízení........................................................50

Synchronizace s online účty.............................................................. 50
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®......... 50

Základní nastavení....................................................................... 52

Přístup k nastavení............................................................................52
Hlasitost a nastavení zvuku............................................................... 52
Režim Nerušit....................................................................................53
Nastavení obrazovky......................................................................... 54
Nastavení aplikací............................................................................. 55
Resetování aplikací............................................................................56
Spořič obrazovky Snít....................................................................... 57
Nastavení jazyka............................................................................... 58
Datum a čas..................................................................................... 58
Zlepšení přehrávání zvuku................................................................. 58
Více uživatelských účtů..................................................................... 59

Zadávání textu..............................................................................62

Klávesnice na obrazovce...................................................................62
Telefonní klávesnice...........................................................................63
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu..........................................64
Úprava textu..................................................................................... 64
Přizpůsobení klávesnice na obrazovce.............................................. 65

Volání............................................................................................67

Volání................................................................................................ 67
Přijímání hovorů.................................................................................68
V průběhu hovoru............................................................................. 70
Používání seznamu volání..................................................................70
Přesměrování hovorů........................................................................ 71
Omezení hovorů................................................................................71
Více hovorů.......................................................................................72
Konferenční hovory........................................................................... 72
Hlasová schránka..............................................................................73
Tísňová volání................................................................................... 73

Kontakty....................................................................................... 75

Přenos kontaktů................................................................................75
Hledání a zobrazení kontaktů............................................................ 76
Přidávání a úpravy kontaktů.............................................................. 77

3

background image

Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro
případ nouze.....................................................................................78
Oblíbené a skupiny............................................................................79
Odesílání informací o kontaktu.......................................................... 80
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.................. 80
Zálohování kontaktů.......................................................................... 81

Zasílání zpráv a chat.................................................................... 82

Čtení a odesílání zpráv...................................................................... 82
Uspořádání zpráv.............................................................................. 83
Zahájení hovoru ze zprávy................................................................. 83
Nastavení zpráv.................................................................................84
Rychlé zasílání zpráv a videochat...................................................... 84

E-mail........................................................................................... 85

Nastavení e-mailu..............................................................................85
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.................................................85
Uspořádání e-mailových zpráv.......................................................... 86
Nastavení e-mailového účtu.............................................................. 87
Gmail™.............................................................................................88

Hudba...........................................................................................89

Přenos hudby do zařízení.................................................................. 89
Poslech hudby.................................................................................. 89
Nabídka úvodní obrazovky aplikace Hudba....................................... 91
Seznamy skladeb..............................................................................91
Sdílení hudby.................................................................................... 92
Vylepšení zvuku.................................................................................93

rádio FM....................................................................................... 94

Poslech rádia.................................................................................... 94
Oblíbené kanály rádia........................................................................ 95
Nastavení zvuku................................................................................ 95

Fotoaparát....................................................................................96

Fotografování a nahrávání videí......................................................... 96
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím............................................. 97
Obecné nastavení fotoaparátu.......................................................... 97
Nastavení fotoaparátu....................................................................... 99
Nastavení videokamery................................................................... 102

Fotografie a videa v aplikaci Album........................................... 104

Prohlížení fotografií a videí............................................................... 104
Sdílení a správa fotografií a videí......................................................105
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií........................... 106
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa..................................... 107
Skrývání fotografií a videí................................................................. 107
Obrazovka nabídky aplikace Album.................................................108

4

background image

Zobrazení fotografií na mapě........................................................... 109

Videoklipy................................................................................... 111

Aplikace Video................................................................................ 111
Přenos videí do zařízení...................................................................112
Správa videoklipů............................................................................112

Možnosti připojení......................................................................113

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™............113
NFC................................................................................................ 114
Bezdrátová technologie Bluetooth®................................................116

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas............................ 119

Použití zařízení jako peněženky....................................................... 119
News Suite......................................................................................119

Cestování a mapy...................................................................... 120

Použití služeb určování polohy.........................................................120
Aplikace Mapy Google™ a navigace............................................... 120
Využívání přenosu dat na cestách................................................... 120
Režim Letadlo................................................................................. 121

Kalendář a budík........................................................................ 122

Kalendář......................................................................................... 122
Budík a hodiny................................................................................ 122

Usnadnění.................................................................................. 125

Gesta pro zvětšení.......................................................................... 125
Velký text........................................................................................ 125
Korekce barev.................................................................................125
TalkBack......................................................................................... 125

Podpora a právní informace.......................................................127

Aplikace Podpora............................................................................127
Tipy Xperia™.................................................................................. 127
Nápověda v nabídkách a aplikacích................................................ 127
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.......................... 127
Restartování, obnovení a oprava..................................................... 128
Pomozte nám vylepšit náš software................................................ 129
Záruka, SAR a pokyny k použití.......................................................129
Recyklace zařízení...........................................................................129
Právní informace............................................................................. 129

5