Sony Xperia E5 - Synchronizace s online účty

background image

Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete

synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange

ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické

synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další

možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet a vyberte

účet, který chcete přidat.

3

Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti >

Nastavení > Účty a

synchronizace .

2

Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se

seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.

3

Ťukněte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí vedle položky, kterou si přejete

synchronizovat.

Odebrání online účtu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti >

Nastavení > Účty a

synchronizace .

2

Ťukněte na jméno účtu, který chcete odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Odebrat účet.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odebrat účet.