Sony Xperia E5 - Ikony na stavovém řádku

background image

Ikony na stavovém řádku

Stavová ikona

Chybí karta SIM

Síla signálu

Žádný signál

Roaming

Odesílání a stahování dat přes LTE

Odesílání a stahování dat přes GPRS

Odesílání a stahování dat přes EDGE

Odesílání a stahování dat v síti 3G

Odesílání a stahování dat přes mobilní síť

Připojení Wi-Fi je zapnuto jsou přenášena data.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu.
Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi.

Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí.
V oblastech, kde jsou blokovány služby Google™, například v Číně, se může

symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi

a k dispozici je funkční připojení k Internetu.

Stav baterie

Baterie se nabíjí

Aktivní režim Spořič baterie

Aktivní režim Letadlo

Aktivní funkce Bluetooth®

Mikrofon je ztlumen

Hlasitý odposlech je zapnutý

Režim Nerušit je aktivní

Povolit výjimky v režimu Nerušit

Režim vibrací

Je nastaven budík

Systém GPS je aktivní

Probíhá synchronizace

Problém s přihlášením nebo synchronizací

V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné

některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

1

Na ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Displej > Systémové ikony.

3

Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém

řádku.

Ikony oznámení

Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS

Zmeškaný hovor

Podržený hovor

Je zapnuto přesměrování hovorů

Nová hlasová zpráva

Nová e-mailová zpráva

Stahování dat

Odesílání dat

Mobilní data jsou vypnuta

Proveďte základní nastavení zařízení

Je k dispozici aktualizace softwaru

30

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Jsou k dispozici aktualizace systému

Stahování aktualizací systému

Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému

Snímek obrazovky je zachycen

Nová zpráva služby Hangouts™

Video chat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™

Nadcházející událost v kalendáři

Přehrávání skladby

Rádio je zapnuté

Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB

Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu

Varování

Další (nezobrazená) oznámení

Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze

pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a oznámení > Oznámení aplikací a ťukněte

na ni.

3

Vyberte aplikaci.

4

Posuvník vedle položky

Zablokovat vše přetáhněte doprava.