Sony Xperia E5 - Widgety

background image

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují

jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha

základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní

aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

1

Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud

zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost

Widgety.

2

Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

1

Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget

pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář,

zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.

2

Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.

3

Ťuknutím na libovolné místo obrazovky Úvodní obrazovka potvrdíte novou velikost

widgetu.

Přesunutí widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget

přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget

přetáhněte na položku

Odebrat z plochy.