Sony Xperia E5 - Zámek obrazovky

background image

Zámek obrazovky

na stránce 11.

Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho

zapomenete nebo vám bude odcizeno. Další informace naleznete v části

K čemu

potřebuji účet Google™?

na stránce 9.

Aktivovat službu „Protection by my Xperia“ nebo webovou službu Správce zařízení

Android™. Pomocí těchto služeb můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a formátovat

ztracené zařízení. Další informace naleznete v části

Vyhledání ztraceného zařízení

na

stránce 18 .

Ověření vlastnictví zařízení

Když je zařízení chráněno, musíte odemykat obrazovku zadáním kódu PIN, hesla, vzoru

nebo zadáním údajů účtu Google™ v závislosti na funkcích ochrany, které používáte.

Dále jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a některé požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením

továrních dat

Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.

Ochrana prostřednictvím

služby my Xperia

Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské

jméno a heslo účtu Google™ propojeného se službou. Než může být dokončen

proces nastavení, musí být zařízení připojeno k internetu. Jinak po resetování

nebudete moci zařízení používat.

Správce zařízení

Android™

Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské

jméno a heslo účtu Google™. Než může být dokončen proces nastavení, musí

být zařízení připojeno k internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení

používat.

Oprava softwaru

Pokud použijete software Xperia™ Companion k provedení opravy softwaru,

budete po dokončení opravy a restartu zařízení vyzváni k zadání uživatelského

jména a hesla k účtu Google™.

Ve Správci zařízení Android™ je třeba zadat údaje z účtu Google™. Může to být libovolný účet

Google™, který jste v zařízení nastavili. Pokud nebudete moci během procesu úvodního

nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.

Zámek obrazovky

K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého

způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

Přetažení – žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.

Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.

Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.

Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je

zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™,

nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN

nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí konkrétní typ zabezpečení obrazovky pro

11

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

všechny účty EAS z bezpečnostních důvodů společnosti. Obraťte se na správce sítě ve vaší

firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek

obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podle pokynů na zařízení.

Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem

počkat 30 sekund.

Změna typu zamknutí obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení a ťukněte

na ni.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek

obrazovky.

3

Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.

4

Ťukněte na položku

Vzor a postupujte podle pokynů na zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek

obrazovky > PIN.

3

Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost

Pokračovat.

4

Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko

OK.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek

obrazovky > Heslo.

3

Zadejte heslo a poté ťukněte na položku

Pokračovat.

4

Znovu zadejte a potvrďte heslo a ťukněte na tlačítko

OK.

Aktivace funkce odemknutí přejetím

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek

obrazovky.

3

Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v

závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.

4

Ťukněte na tlačítko

Přejetí.

Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo vzor zámku obrazovky, můžete jej resetovat

pomocí služby Protection by my Xperia. Po resetování zámku obrazovky pomocí služby

Protection by my Xperia nedojde ke ztrátě žádného obsahu v zařízení.
Pokyny k aktivaci služby Protection by my Xperia viz

Vyhledání ztraceného zařízení

na

stránce 18.

12

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Reset zámku obrazovky pomocí služby Protection by my Xperia

1

Musíte znát své uživatelské jméno a heslo účtu Google™ a služba Protection by

my Xperia musí být v zařízení povolena.

2

Přejděte na stránku

myxperia.sonymobile.com

z jakéhokoli zařízení připojeného k

Internetu.

3

Přihlaste se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.

4

V nabídce

Vaše zařízení klikněte na obrázek svého zařízení.

5

Výběrem

Zámek nebo Změna kódu PIN2 nahraďte aktuální zámek obrazovky

novým kódem PIN.

6

Postupujte podle pokynů na obrazovce zobrazených službou Protection by my

Xperia.

V závislosti na nastavení zabezpečení se vaše zařízení může po resetování zámku obrazovky

uzamknout. Chcete-li zařízení použít, bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo účtu

Google™.