Sony Xperia E5 - Navigation mellem apps

background image

Navigation mellem apps

Du kan navigere mellem apps ved hjælp af navigeringstasterne, linjen favoritter og

vinduet med de senest anvendte apps, hvor du nemt kan skifte mellem alle de apps, du

har brugt for nylig. Navigeringstasterne er Start, Seneste apps og Tilbage. Nogle apps

lukkes, når du trykker på tasten Start for at afslutte, mens andre sættes på pause eller

fortsat kører i baggrunden. Hvis en app er sat på pause eller kører i baggrunden, kan du

fortsætte, hvor du slap, næste gang du åbner appen.

1

Vinduet med de senest anvendte apps – Åbn en app, du har brugt for nylig

2

Tasten Seneste apps – Åbn vinduet med de senest anvendte apps og linjen Favoritter

3

Tasten Start – Afslut en app, og vend tilbage til startskærmen

4

Tasten Tilbage – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

Tryk på .

Sådan lukker du alle de senest anvendte programmer

Tap på , og tap derefter på .

24

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan åbner du en menu i et program

Tryk på , mens du bruger programmet.

Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.