Sony Xperia E5 - Startskærm

background image

Startskærm

Din Startskærm er udgangspunktet, når du skal bruge enheden. Det svarer til

skrivebordet på en computerskærm. Din startskærm kan have op til 20 ruder, og de kan

fylde mere end den almindelige skærmbredde. Antallet af ruder på startskærmen er

angivet med et antal prikker nederst på startskærmen. Den fremhævede prik viser,

hvilken rude du befinder dig i.

1

Introduktion til Xperia™-widget – Tap for at åbne widgetten, og vælg en opgave, f.eks. kopiering af

indhold fra din gamle enhed eller opsætning af Xperia™-tjenester

2

Prikker – repræsenterer antallet af ruder på startskærmen

Sådan går du til Startskærmen

Tap på .

Sådan gennemses Startskærmen

Ruder på startskærm

Du kan tilføje nye og slette ruder på din startskærm. Der kan være op til 20 ruder i alt. Du

kan også angive, hvilken rude du vil bruge som den primære rude på startskærmen.

22

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indstiller du en rude som den primære rude på startskærmen

1

Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.

2

Bladr til venstre eller højre, indtil du kommer til den rude, du vil indstille som den

primære rude på startskærmen, og tap derefter på i hjørnet øverst til venstre på

skærmen.

Sådan tilføjer du en rude på startskærmen

1

Berør og hold nede på et område på startskærmen, indtil enheden vibrerer.

2

Hvis du vil gennemse ruderne, skal du bladre hele vejen til højre eller venstre og

derefter tappe på .

Sådan sletter du en rude fra startskærmen

1

Berør og hold nede på et område på startskærmen, indtil enheden vibrerer.

2

Du skal bladre til venstre eller til højre for at gå til de ruder, som du vil slette, og

derefter tappe på i øverste højre hjørne i ruden.

Indstillinger for startskærm

Sådan fjerner du en app fra startskærmen

1

Berør og hold nede på et tomt område på din startskærm, indtil enheden vibrerer.

2

Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne. Alle apps, der ikke kan

fjernes, er mærket med .

3

Tap på den app, du vil fjerne, og tap derefter på

Slet.

Sådan justerer du størrelsen på ikonerne på startskærmen

1

Berør og hold nede på et område på startskærmen, indtil enheden vibrerer. Tap

derefter på .

2

Tap på

Ikonstørrelse, og vælg derefter en indstilling.