Sony Xperia E5 - Trådløs Bluetooth®-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder

eller oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth®-forbindelser fungerer bedst inden

for en afstand af 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre

enheden manuelt med andre Bluetooth®-enheder.

Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, kan hver bruger ændre Bluetooth®-

indstillingerne, og ændringerne påvirker alle brugere.

Sådan slår du Bluetooth

®

-funktionen til

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Tap på tænd/sluk-kontakten ud for

Bluetooth for at slå Bluetooth

®

-funktionen til.

Din enhed er nu synlig for enheder i nærheden, og der vises en liste over
tilgængelige Bluetooth

®

-enheder.

Navngivning af enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået
Bluetooth

®

-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din enhed et navn

1

Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Bluetooth.

4

Tap på >

Omdøb denne enhed.

5

Indtast et navn for din enhed.

6

Tap på

Omdøb.

Parring med en anden Bluetooth

®

-enhed

Når du parrer din enhed med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et
Bluetooth

®

-headset eller et Bluetooth

®

-bilsæt og bruge disse andre enheder til deling af

musik.

Når du parrer din enhed med en anden Bluetooth

®

-enhed, husker din enhed denne

parring. Når du parrer enheden med en Bluetooth

®

-enhed, bliver du muligvis bedt om at

angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000.

114

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Hvis det ikke virker, skal du se i brugervejledningen til din Bluetooth

®

-enhed for at få

adgangskoden til enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen,
næste gang du opretter forbindelse til en tidligere parret Bluetooth

®

-enhed.

Visse Bluetooth

®

-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth

®

-headsets, kræver, at du både parrer med

og tilslutter til den anden enhed.

Du kan parre enheden med flere Bluetooth

®

-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én

Bluetooth

®

-profil ad gangen.

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth

®

-enhed

1

Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth

®

-

enheder på den enhed, du vil parre enheden med.

2

Tap på på enhedens Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Bluetooth.

4

Træk i skyderen ud for

Bluetooth for at slå Bluetooth

®

-funktionen til. En liste med

tilgængelige Bluetooth

®

-enheder vises.

5

Vælg den Bluetooth

®

-enhed, du vil parre enheden med.

6

Indtast om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode

på begge enheder.

Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og en anden Bluetooth

®

-enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Tap på den Bluetooth

®

-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth

®

-enhed

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Under

Forbundne enheder skal du tappe på ud for navnet på den enhed, du vil

ophæve parringen med.

4

Tap på

Glem.

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth

®

-teknologi

Anvend Bluetooth

®

-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth

®

-kompatible

enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage følgende slags

elementer:

Fotos og videoer

Musik og andre lydfil

Websider

Sådan sender du elementer med Bluetooth

®

1

Modtagerenhed: Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til, og at enheden er

synlig for andre Bluetooth

®

-enheder.

2

Afsenderenhed: Åbn programmet, der indeholder det element, du vil sende, og rul

til elementet.

3

Afhængigt af programmet og elementet, som du vil sende, kan det være du skal

berøre og holde elementet, åbne elementet og trykke på . Der kan være andre

måder at sende på.

4

Vælg

Bluetooth.

5

Slå Bluetooth

®

til, hvis du bliver bedt om det.

6

Tap på navnet på modtagerenheden.

7

Modtagerenhed: Acceptér forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.

8

Afsenderenhed: Bekræft, hvis du blive bedt om det, overførslen til den

modtagende enhed.

9

Modtagerenhed: Acceptér det indgående element.

115

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan modtager du elementer med Bluetooth

®

1

Sørg for, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth

®

-

enheder.

2

Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.

3

Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge

enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.

4

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

5

Tap på

Accepter for at starte filoverførslen.

6

Hvis du vil have vist overførslens status, kan du trække statuslinjen nedad.

7

Hvis du vil åbne et modtaget element, skal du trække statuslinjen nedad og tappe

på den relevante besked.

116

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.