Sony Xperia E5 - Internet- og mms-indstillinger

background image

Internet- og mms-indstillinger

Hvis du vil sende mms'er eller have adgang til internettet, når der ikke er et tilgængeligt

Wi-Fi-netværk, skal du have en aktiv mobildataforbindelse med de korrekte internet- og

mms-indstillinger (Multimedia Messaging Service). Her er nogle tip:

Enheden leveres forudinstalleret med internet- og mms-indstillinger til de fleste

mobilnetværk og mobiloperatører. Det vil sige, at du kan bruge internettet og sende

mms'er med det samme.

Du kan hente disse indstillinger via Wi-Fi.

Du kan når som helst tilføje, ændre eller slette internet- og mms-indstillingerne på

enheden manuelt. Hvis du ændrer eller sletter en internet- eller mms-indstilling ved en

fejl, skal du hente internet- og mms-indstillingerne igen.

Hvis du ikke har adgang til internettet via et mobilnetværk, eller hvis mms ikke virker,

også selvom internet- og mms-indstillingerne er overført til din enhed, kan du gå til

fejlfindingstip til din enhed på

www.sonymobile.com/support/

, hvis det drejer sig om

problemer med netværksdækning, mobildata og mms.

Hvis Batteribesparelse er aktiveret for at spare strøm, afbrydes al mobil datatrafik

midlertidigt, når skærmen er slukket. Hvis dette giver problemer med forbindelsen, kan

du prøve at udelukke nogle programmer og tjenester fra at blive afbrudt midlertidigt eller

deaktivere Batteribesparelse midlertidigt.

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære

bruger, der kan hente internetindstillinger og beskeder fra menuen Indstillinger, men de

hentede indstillinger gælder for alle brugere.

For at hente indstillinger for internet og MMS

1

På din Startskærm, tap på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Mere > Internetindstillinger.

3

Tap på

Acceptér. Når indstillingerne er hentet, vises i statuslinjen, og mobildata

slås automatisk til.

Hvis indstillingerne ikke kan overføres til enheden, skal du kontrollere mobilnetværkets

signalstyrke. Flyt til en åben placering uden forhindringer, eller gå tættere på et vindue. Prøv

derefter igen.

43

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tilføjes indstillinger for internet og MMS manuelt

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Navn på adgangspunkt > .

4

Tap på

Navn, og indtast et navn som ønsket.

5

Tap på

APN, og indtast navnet på adgangspunktet.

6

Indtast alle andre krævede oplysninger. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger der

kræves, skal du kontakte din netværksoperatør for at få flere oplysninger.

7

Tap på , når du er færdig, og tap derefter på

GEM.

8

Hvis du vil vælge den APN, du lige har tilføjet, skal du tappe på alternativknappen

ud for navnet på APN'en. Når denne APN er valgt, bliver den standard-APN for

internet og MMS-tjenester.

Sådan får du vist indstillinger for internet og MMS

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Navn på adgangspunkt.

4

For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de

tilgængelige elementer.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive netværksforbindelse angivet med

en markeret knap .