Sony Xperia E5 - Sådan vælges mobilnetværk

background image

Sådan vælges mobilnetværk

Din enhed vil automatisk skifte mellem mobilnetværk, afhængig af hvilket mobilnetværk

der er tilgængelig, der hvor du er. Du kan også manuelt indstillet din enhed til at anvende

et specielt mobilnetværk, fx WCDMA eller GMS.
Der vil vises forskellige statusikoner i statuslinjen, afhængig af type eller tilstand af

netværk du er tilsluttet til. Der henvises til

Statusikon

på side 29 for at se, hvordan de

forskellige statusikoner ser ud.

Sådan vælger du en netværkstilstand

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk.

3

Tap på

Foretrukken netværkstype, og vælg en netværkstilstand.

Sådan vælger du et andet netværk manuelt

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Manuelt.

4

Vælg et netværk.

Hvis du vælger et netværk manuelt, søger enheden ikke efter andre netværk, heller ikke selvom

du er uden for det dækningsområdet for det manuelt valgte netværk.

Sådan aktiverer du automatisk valg af netværk

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Mobilnetværk > Netværksudbydere.

3

Tap på

Søgetilstand, og vælg derefter Automatisk.