Sony Xperia E5 - Deling af musik

background image

Deling af musik

Sådan deler du en sang

1

Gå til startskærmen for Musik, og gennemse, indtil du finder den sang eller det

album, du vil dele.

2

Berør og hold ned på sangtitlen. Tap derefter på

Del.

3

Vælg en app på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Du kan også dele albummer og afspilningslister på samme måde.