Sony Xperia E5 - Synkronisering med onlinekonti

background image

Synkronisering med onlinekonti

Synkroniser din enhed med kontakter, mail, kalenderhændelser og andre oplysninger fra

onlinekonti, f.eks. mailkonti såsom Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™,

Flickr™ og Twitter™. Du kan automatisk synkronisere data for disse konti ved at aktivere

funktionen til automatisk synkronisering. Eller du kan vælge at synkronisere hver konto

manuelt.

Sådan konfigurerer du en onlinekonto til synkronisering

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Tap på

Indstillinger > Konti og synkronisering > Tilføj konto, og vælg derefter den

konto, du vil tilføje.

3

Følg vejledningen for at oprette eller logge på en konto.

Sådan synkroniserer du manuelt med en onlinekonto

1

På din Startskærm skal du tappe på >

Indstillinger > Konti og synkronisering .

2

Tap på navnet på den konto, du vil synkronisere med. Der vises en liste med

elementer, som kan synkroniseres med kontoen.

3

Tap på til/fra-kontakten ud for de elementer, du vil synkronisere.

Sådan fjerner du en onlinekonto

1

På din Startskærm skal du tappe på >

Indstillinger > Konti og synkronisering .

2

Tap på navnet på den konto, du vil fjerne.

3

Tap på , og tap derefter på

Fjern konto.

4

Tap på

Fjern konto igen for at bekræfte.