Sony Xperia E5 - NFC

background image

NFC

Lähiväljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu videod, fotod,

veebilehtede aadressid, muusikafailid või kontakt. NFC abil saate ka skannida silte

lisateabe saamiseks toote või teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mõne

funktsiooni.

111

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on üks sentimeeter. Seega

tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lähestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-

funktsioon sisse lülitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

NFC ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla. Mõni ühilduvates seadmetes olev

rakendus võib kasutada NFC-d ka siis, kui seadmel puudub toide. Arvestage, et kõik seadmed

ei pruugi seda funktsiooni toetada.

NFC-funktsiooni sisselülitamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Veel (Veel).

3

Koputage valiku

Lähiväljaside (NFC) kõrval sisse- ja väljalülituslülitit.

Mõne muu seadmega kontakti jagamine NFC abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan

aktiveeritud.

2

Kontaktide vaatamiseks minge kuvale Avakuva, seejärel koputage ikooni

Kontaktid.

3

Koputage kontakti, mida soovite jagada.

4

Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete

NFC-tuvastusalad puudutaksid teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud,

kuvatakse kontakti pisipilt.

5

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

6

Kui teave on edastatud, kuvatakse vastuvõtva seadme ekraanil kontaktteave ja

see salvestatakse ka vastuvõtvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil

1

Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lülitatud nii teie seadmes kui ka

vastuvõtvas seadmes ja et mõlema ekraanid oleks aktiivsed.

2

Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni ning seejärel leidke ikoon ja

koputage seda.

3

Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada.

4

Esitamiseks koputage muusikapala. Seejärel võite koputada ikooni , et

muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal

kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.

5

Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete

NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud,

kuvatakse muusikapala pisipilt.

6

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

7

Kui edastamine on lõpule jõudnud, hakatakse muusikafaili vastuvõtvas seadmes

kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvõtvasse seadmesse.

Muu seadmega foto või video jagamine NFC abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan

aktiveeritud.

2

Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage Avakuva, leidke valik

Album ja

koputage seda.

3

Koputage fotot või videot, mida soovite jagada.

4

Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti, nii et seadmete

NFC-tuvastusalad puudutaksid teineteist. Kui seadmete vahel on ühendus loodud,

kuvatakse muusikapala pisipilt.

5

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

6

Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto või video vastuvõtva seadme

ekraanil. Samal ajal salvestatakse üksus vastuvõtvasse seadmesse.

112

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

1

Veenduge, et mõlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan

aktiveeritud.

2

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

3

Veebibrauseri avamiseks otsige üles ja valige .

4

Laadige veebileht, mida soovite jagada.

5

Hoidke oma seadme ja vastuvõtva seadme tagakülgi vastakuti nii, et seadmete

NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui ühendus on loodud, kuvatakse

pisipilt.

6

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

7

Kui edastamine on lõpule viidud, kuvatakse veebileht vastuvõtva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Näiteks on seade võimeline skannima

silte, mis on plakatil, kuulutusel või kaupluses. Võite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi lugemine

1

Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja ekraan on

aktiveeritud.

2

Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade

skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga ühilduva seadmega ühendamine

Saate ühendada oma seadme mõne muu Sony toodetud NFC-ga ühilduva seadmega

(näiteks kõlari või kõrvaklappidega). Sellise ühenduse loomiseks saate lisateavet ühilduva

seadme kasutusjuhendist.

Võib-olla peate ühenduse toimimiseks aktiveerima mõlemas seadmes Wi-Fi- või Bluetooth®-

ühenduse.