Sony Xperia E5 - Sisu jagamine DLNA Certified™‎-seadmetega

background image

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris

või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla

Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i märgis

DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-

seadmete sisu.
Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme

kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga

telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.

Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, töötab teine

seade serverina. Teiste sõnadega jagab seade oma sisu võrgu kaudu. Serverseadmel

peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja võimaldama

juurdepääsu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ühendatud samasse Wi-Fi-

võrku kui teie seade.

Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

3

Koputage valikut ja seejärel valikut

Koduvõrk.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada. Kui

muusikapala on valitud, algab selle esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Koputage kuval Avakuvavalikut , otsige üles valik

Video ja koputage seda.

3

Koputage valikut ja seejärel valikut

Koduvõrk.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.

Jagatud foto vaatamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

Album ja koputage

seda.

3

Koputage ikooni ja siis valikut

Koduvõrk.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™

seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu

jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua-

või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab

see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma

juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud

klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

110

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Failide jagamise seadistamine teiste DLNA Certified™-i seadmetega

1

Ühendage oma seade võrku Wi-Fi.

2

Kuval Avakuva koputage valikut , seejärel otsige üles ja valige

Seaded >

Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Lohistage liugurit

Jaga meediumisisu paremale.

4

Oma seadmega ühendumiseks kasutage oma arvutit või muid DLNA™-

klientseadmeid samas Wi-Fi-võrgus.

5

Seadme olekuribale ilmub teadaanne. Avage teadaanne ja määrake

juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.

Etapid teie seadmes olevale meediumile juurdepääsemiseks DLNA™-klientseadmega

olenevad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui teie seade ei

suuda võrgus kliendiga ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi-võrk töötab.

Pääsete menüüsse

Meediumiserver ka teatud rakendusest, nagu Muusika või Album,

koputades valikut , seejärel koputades valikuid

Seaded > Meediumiserver.

DLNA Certified™ seadmetega failide jagamise lõpetamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Seadme ühendus >

Meediumiserver.

3

Lohistage valiku

Jaga meediumisisu kõrval olev liugur vasakule.

Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Seadme ühendus >

Meediumiserver.

3

Valige loendist

Ootel seadmed soovitud seade.

4

Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Valige seade loendist

Registreeritud seadmed ja seejärel valige Muuda nime.

4

Sisestage seadme uus nimi ja koputage valikut

OK.

Registreeritud seadme juurdepääsutaseme muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Seadme ühendus >

Meediumiserver.

3

Valige loendist

Registreeritud seadmed soovitud seade.

4

Koputage valikut

Muuda pääsutaset ja valige soovitud suvand.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste DLNA Certified™ seadmetega

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Seadme ühendus >

Meediumiserver.

3

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Spikker.