Sony Xperia E5 - Aku- ja toitehaldus

background image

Aku- ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle tõhusaks kasutamiseks jälgige erinevate

rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Taustal olevad energiasäästufunktsioonid on

vaikimisi sisse lülitatud, et aidata teil akukasutust vähendada, ja saadaval on täiendavad

energiasäästurežiimid, et akukasutust vajaduse korral veelgi vähendada.
Energiasäästufunktsioonid alandavad prioriteete sellistel vähemolulistel

seadmefunktsioonidel nagu kõrgetasemeline pildiesitus või mõned võrgutegevused (nt

asukohateenused, rakenduste sünkroonimine ja taustal Wi-Fi-i otsimine). Kui soovite

mõnd rakendust sellest välja jätta, saate seda teha aku optimeerimise menüüst.

Telefonikõnesid ja lühisõnumiteenust see ei mõjuta.

Süsteemiuuendused võivad muuta teie seadmele saadaolevaid energiasäästufunktsioone.

Akukasutuse, hinnangulise tööaja ja energiasäästu nõuannete vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Akukasutus. Teile kuvatakse ülevaade selle

kohta, mitu protsenti on akus energiat ja mis on aku hinnanguline tööaeg.

3

Saate vaadata ka pärast viimatist laadimist akutoidet tarbinud funktsioonide ja

teenuste loendit. Puudutage mõnd loendis olevat üksust, et näha teavet selle

kohta, kuidas selle akukasutust vähendada.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rakendused.

3

Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest

Akukasutus.

Üldised näpunäited aku jõudluse parandamiseks

Järgmiste näpunäidete abil saate aku jõudlust parandada.

Vähendage ekraani heledust. Vt

Kuvaseaded

lk 52.

Lülitage Bluetooth®, Wi-Fi ja asukohateenused välja, kui te neid ei kasuta.

Kui asute piirkonnas, kus võrgulevi puudub või on nõrk, lülitage seade välja või

lennukirežiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid võrkusid ja selleks

kulub energiat.

Välismaal kasutage rändlusteenuse asemel Wi-Fi-võrku. Rändlusteenuse korral

otsib seade teie koduvõrku ning see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali

edastama suurema väljundvõimsusega. Vt

Wi-Fi

lk 42.

Muutke oma e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimisseadeid. Vt

Veebikontodega sünkroonimine

lk 48.

Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning järgige vajaduse

korral teie seadmes olevaid aku säästmise näpunäiteid.

Muutke rakenduse teadaannete taset. Vt

Teadaanded

lk 26.

Lülitage rakenduse asukoha jagamise luba välja. Vt

Rakenduste seaded

lk 53.

Desinstallige rakendused, mida te ei kasuta. Vt

Rakendustekuva

lehel 22.

Kasutage muusika kuulamiseks Sony originaalvabakäeseadet. Vabakäeseadmed

tarbivad vähem energiat kui teie seadme valjuhääldid.

Tehke seadmele aeg-ajalt taaskäivitus.

Rakenduste energiasäästufunktsioonides erandite tegemine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Akukasutus.

3

Valige ja seejärel valige

Aku optimeerimine. Kuvatakse optimeerimata rakenduste

loend.

4

Loendisse rakenduste lisamiseks või sellest eemaldamiseks koputage valikuid

Optimeerimata > Kõik rakendused. Valige rakendus ja tehke sobiv valik.

5

Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sätete järgi.

Saate konfigureerida valikut

Aku optimeerimine ka menüüs Rakendused, koputades ikooni .

32

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Akusäästja

Akusäästja on võimas funktsioon aku tööea pikendamiseks, vähendades akut kulutavate

teenuste, nagu värin, asukohateenused ja enamik taustaandmeid, hulka. Saate selle

käsitsi välja lülitada või seada automaatselt sisse lülituma, kui aku laetuse protsent jõuab

teatud tasemele. Olekuribal kuvatakse .

Akusäästja lülitub seadme laadimise ajaks välja.

Akusäästja sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Akukasutus.

3

Koputage ikooni ja valige

Akusäästja.

4

Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks koputage liugurit.
Funktsiooni määramiseks automaatselt sisse lülituma koputage valikut

Automaatne

sisselülitamine ja tehke soovitud valik.