Sony Xperia E5 - Seadme laadimine

background image

Seadme laadimine

Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB-kaablit, mis on mõeldud just teie Xperia™

mudelile. Muud laadijad ja kaablid võivad pikendada laadimisaega, üldse mitte laadida või isegi

kahjustada teie seadet. Veenduge, et kõik USB-liidesed ja -pistikud oleksid enne USB-kaabli

sisestamist täiesti kuivad.

Pistikupesa kaudu laetakse teie seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate

kasutada ka laadimise ajal.
Kui aku on tühi, võib kuluda kuni 30 minutit, enne kui seade laadimisele reageerib. Selle

aja jooksul võib ekraan olla täiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Samuti pidage

meeles, et täiesti tühja aku täislaadimine võib võtta kuni neli tundi.

Teie seadmel on sisseehitatud, korduvalt laetav aku, mida võib vahetada ainult Sony volitatud

remonditöökoda. Ärge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks võtta. See võib seadet

kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Seadme laadimine

1

Ühendage laadija toitevõrgu pistikupessa.

2

Ühendage USB-kaabli üks ots laadijasse (või arvuti USB-liidesesse).

3

Ühendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-sümbol

jääks ülespoole. Kui laadimine algab, süttib märgutuli.

4

Kui seade on täielikult laetud, ühendage kaabel seadmest lahti. Selleks tõmmake

kaabel otse välja. Ärge konnektorit painutage.

Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseks ja laadimisikooni kuvamiseks kuluda mõni

minut.

Aku märgutule olek

Roheline

Akut laetakse ja see on üle 90% laetud.

Oranž

Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Punane

Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.

31

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.