Sony Xperia E5 - Sisu varundamine ja taastamine

background image

Sisu varundamine ja taastamine

Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme

sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu

talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada

tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse.

Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi

tarkvaraversiooni.
Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks

enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid võrgukontole,

SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-

mäluseadmele:
Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i

serverisse.

36

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Andmete varundamine arvutisse

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest
kas PC-sse või Apple

®

-i Mac

®

-arvutisse. Saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

kontaktid ja kõnelogid;

tekstsõnumid;

kalender;

seaded;

meediumifailid (nt muusika ja videod);

fotod ja pildid.

Andmete varundamine arvuti abil

1

Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne

hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud

režiim

Failide edastamine (MTP).

3

Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut

Varundus.

4

Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma

seadme arvutiga.

Andmete taastamine arvuti abil

1

Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne

hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud

režiim

Failide edastamine (MTP).

3

Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut

Taasta.

4

Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut

Edasi ja järgige seadme

andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma

seadme arvutiga.

Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Rakenduse Xperia™ varundus ja taaste abil saate andmetest teha veebipõhiseid või

kohalikke varukoopiaid. Näiteks saate andmeid käsitsi varundada või andmete

regulaarseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.
Rakendust Xperia™ varundus ja taaste soovitatakse kasutada andmete varundamiseks

enne algseadete taastamist. Selle rakenduse kaudu saate veebikontole, SD-kaardile või

seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada

järgmist tüüpi andmeid:

järjehoidjad;

kontaktid ja kõnelogi;

vestlused;

kalendriandmed;

e-posti kontod;

Wi-Fi-võrgud;

seadme seaded;

rakendused;

Xperia™ avakuva paigutus.

37

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sisu varundamine võrgukontole

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Automaatse varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikut

Automaatne

varundus ja seejärel sisse-/väljalülitamise lülitit.

4

Käsitsi varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikuid

Veel > Käsitsi

varundamine.

5

Koputage loendis

Kus faile talletada? valikut Mäluseadme valimine >

Võrgukonto.

6

Viiba ilmumisel lugege asjakohased tingimused läbi ja kui nõustute, koputage

valikut

Nõustun, seejärel järgige juhiseid ekraanil, et oma Google™ kontoga sisse

logida.

7

Valige, millist tüüpi andmed soovite varundada, ja seejärel koputage valikut

Varundamine.

Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

1

Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,

veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu

veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Valige jaotises

Xperia™ varundus ja taaste nupp Automaatne varundus.

5

Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage lülitit.

6

Valige varundamise sagedus, varukoopiate salvestamise koht, varundamise aeg ja

varundatavate andmete tüübid.

7

Seadete salvestamiseks koputage valikut .

Sisu käsitsi varundamine

1

Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,

veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu

veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Valige jaotises

Xperia™ varundus ja taaste nupp Veel.

5

Koputage nuppu

Käsitsi varundamine ning seejärel valige varukoopia sihtkoht ja

varundatavate andmete tüübid.

6

Koputage valikut

Varundamine.

7

Pärast andmete varundamist koputage nuppu

Lõpeta.

Varukoopiafaili muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Valige jaotises

Xperia™ varundus ja taaste nupp Veel.

4

Koputage valikut

Muuda varufaili ning valige varundamise lähtekoht ja

kustutatavate andmete tüübid.

5

Koputage valikut

Kustuta andmed.

6

Kinnitamiseks koputage nuppu

OK.

7

Pärast andmete kustutamist koputage valikut

Lõpeta.

38

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Varundatud sisu taastamine

1

Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadaptri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt,

veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud. Kui taastate sisu

veebikontolt, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Koputage jaotises

Xperia™ varundus ja taaste valikut Taasta andmed (Taasta

andmed kohe) ja valige taastamise lähtekoht ning taastatavate andmete tüübid.

5

Koputage valikut

Taasta andmed.

6

Pärast sisu taastamist koputage nuppu

Lõpeta (Lõpeta).

Võtke arvesse, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist (sh allalaaditud

rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

Andmete varundamine Google'i varundus- ja taasterakenduse abil

Google'i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i

serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse

andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.
Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

rakendused;

järjehoidjad;

Wi-Fi-võrgud;

muud seaded.

Andmete varundamine võrgukontole

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Varundamine ja

lähtestamine.

3

Koputage jaotises

Google™’i varundus ja taaste valikut Varunda minu andmed

ja lohistage liugurit paremale.

Automaatse taastamise lubamine rakenduse uuesti installimisel

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Lohistage jaotises

Google™’i varundus ja taaste valiku Automaatne taastamine

kõrval asuv liugur paremale.

39

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.