Sony Xperia E5 - Kokkupanek

background image

Kokkupanek

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.

Nano-SIM-kaardi sisestamine

Ärge tõmmake sildisalve koos SIM-kaardi hoidikuga välja.

1

Avage nano-SIM-/mälukaardi pesa kate.

2

Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik küüne abil välja.

3

Asetage nano-SIM-kaart hoidikusse kindlalt ja õiget pidi nii, nagu joonisel on

näidatud.

4

Veenduge, et kaart asuks hoidikus horisontaalselt.

5

Sisestage hoidik pessa ja seejärel sulgege kate.

Kui tõmbate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal välja, taaskäivitub seade automaatselt.

7

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mälukaardi sisestamine

1

Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

2

Asetage mälukaart mälukaardi pessa, seejärel lükake mälukaart täielikult pessa,

kuni kuulete klõpsatust.

3

Sulgege kate.

Veenduge, et sisestaksite mälukaardi õigetpidi.

Nano-SIM-kaardi eemaldamine

Ärge tõmmake sildisalve koos SIM-kaardi hoidikuga välja.

1

Avage nano-SIM-/mälukaardi pesa kate.

2

Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik küüne abil välja.

3

Eemaldage nano-SIM-kaart ja sisestage hoidik uuesti.

4

Sisestage hoidik pessa ja seejärel sulgege kate.

Kui tõmbate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal välja, taaskäivitub seade automaatselt.

Mälukaardi eemaldamine

1

Lülitage seade välja või eemaldage mälukaart valikus

Seaded > Talletuskoht ja

mälu > > Täpsem > Salvestusruum > , mis on valiku SD-kaart kõrval, siis

avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

2

Lükake mälukaarti sissepoole ja vabastage see kiirelt.

3

Lohistage mälukaart täielikult välja ja eemaldage see.

4

Sulgege kate.