Sony Xperia E5 - Seadme esmakordne käivitamine

background image

Seadme esmakordne käivitamine

Soovitatav on akut enne seadme esmakordset sisselülitamist vähemalt 30 minutit

laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal, vt

Seadme laadimine

lk 31.

Seadme esmakordsel käivitamisel aitab seadistusjuhend teil põhiseadeid konfigureerida,

seadet isikupärastada ja teatud kontodele (näiteks Google™-i kontole) sisse logida.

Seadme sisselülitamine

Enne seadme esmakordset sisselülitamist veenduge, et akut oleks vähemalt 30 minutit laetud.

8

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Hoidke toitenuppu all, kuni seade väriseb.

2

Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejärel koputage ikooni

.

3

Oodake veidi, kuni seade käivitub.

SIM-kaardi PIN-koodi on algselt määranud võrguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete

menüüs muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks koputage

nuppu

.

Seadme väljalülitamine

1

Vajutage ja hoidke all toitenuppu , kuni avaneb valikute menüü.

2

Koputage valikute menüüs valikut

Toide välja (Toide väljas).

Seadme väljalülitamine võib veidi aega võtta.