Sony Xperia E5 - E-kirjade korraldamine

background image

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik

E-post ja koputage seda.

3

Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ja valige konto, mille

sisendkasti soovite sortida. Kui soovite korraga sortida kõiki e-posti kontosid,

koputage valikut ja seejärel valikut

Kombineeritud sisendkast.

4

Koputage valikut , seejärel koputage valikut

Sordi.

5

Valige sortimisviis.

84

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirjade otsimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

E-post ja koputage

seda.

2

Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ja valige konto, mida

soovite otsida. Kui soovite korraga otsida kõigilt e-posti kontodelt, koputage ikooni

ja seejärel koputage valikut

Kombineeritud sisendkast.

3

Koputage valikut .

4

Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul valikut .

5

Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja,

mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

E-post ja koputage

seda.

2

Koputage valikut , seejärel valige kontrollitav konto.

3

Valige kontrollitava konto jaotises käsk

Kuva kõik kaustad.

E-kirja kustutamine

Avage postkast ja nipsake kustutatav sõnum paremale.

Ülalkirjeldatud tegevuse toimimiseks peab funktsioon Nipsa kustutamiseks olema aktiveeritud.

Tavaliselt on see vaikimisi aktiveeritud. Selleks et kontrollida, kas see on aktiveeritud, koputage

valikuid >

Seaded ja seejärel vaadake, kas ruut Nipsamine: korraldus, kustutus on märgitud.

E-kirja teisaldamine teise kausta

1

Avage postkast ja nipsake kustutatav sõnum vasakule.

2

Koputage valikut

Teisalda ja valige kaust.

Ülalkirjeldatud tegevuse toimimiseks peab funktsioon Nipsa kustutamiseks olema aktiveeritud.

Tavaliselt on see vaikimisi aktiveeritud. Selleks et kontrollida, kas see on aktiveeritud, koputage

valikuid >

Seaded ja seejärel vaadake, kas ruut Nipsamine: korraldus, kustutus on märgitud.