Sony Xperia E5 - E-posti kontoseaded

background image

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige ja koputage

E-post.

3

Vajutage klahvi ja koputage seejärel valikut

Seaded.

4

Valige konto, mille soovite eemaldada.

5

Koputage

Kustuta konto > OK.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikut

E-post.

3

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Seaded.

4

Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.

5

Koputage valikuid

Kontrollimissagedus > Kontrollimissagedus ja tehke soovitud

valik.

85

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Exchange ActiveSynci konto seadistamine automaatvastusele „Kontorist väljas”

1

Koputage kuval Avakuvavalikut , otsige üles valik

E-post ja koputage seda.

2

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikut

Seaded.

3

Valige EAS-i (Exchange ActiveSync) konto, mida soovite seadistada

automaatvastusele „Kontorist väljas”.

4

Koputage valikut

Kontorist väljas.

5

Funktsiooni

Kontorist väljas sisselülitamiseks lohistage selle kõrval olevat liugurit

paremale.

6

Vajaduse korral märgistage märkeruut

Ajavahemiku määramine ja määrake

automaatvastuse ajavahemik.

7

Sisestage automaatvastuse tekst tekstiväljale.

8

Koputage kinnitamiseks valikut

OK.