Sony Xperia E5 - Fotode ja videote vaatamine

background image

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid või muud

sellist seadmesse salvestatud sisu. Kõik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates

kronoloogilises järjekorras.

1

Albumi avakuvamenüü avamiseks koputage ikooni

2

Vaadake kõigi piltide või ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi

3

Albumi avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

4

Praeguses rühmas olevate üksuste kuupäevavahemik

5

Koputage fotot või videot, et avada see täisekraanvaates

6

Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole

Fotode ja videote vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik

Album ja koputage seda.

3

Koputage fotot või videot, mida soovite vaadata. Küsimise korral koputage valikut

.

4

Järgmise foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise

foto või video vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Selleks et ekraan küljele keerates automaatselt pööraks, koputage käsku

Ekraanikuva sisu

pööramine valikutes Seaded > Ekraan > Kui seade on pööratud.

Pisipiltide suuruse muutmine

Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sõrme

lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.

Foto suumimine

Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge

sõrmed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

1

Foto vaatamise ajal koputage tööriistariba kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage

>

Slaidiseanss, et käivitada kõikide albumis olevate fotode näitamine.

2

Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Video esitamine

1

Otsige rakenduses Album üles video, mida soovite esitada, ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani.

Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

102

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Video peatamine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Koputage .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppu.