Sony Xperia E5 - Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

background image

Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega

Saate töödelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Näiteks saate

muuta valgusefekte. Töödeldud foto salvestamisel jääb foto algne, muutmata versioon

seadmesse alles.

Foto töötlemine

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis

valikut .

Foto kärpimine

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel ikooni .

2

Kui palutakse, valige

Fotoredaktor.

3

Koputage valikuid >

Kärbi.

4

Valimiseks koputage ikooni

Kärbi.

5

Kärpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kärpimisraami serva. Kui

nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.

6

Kärpimisraami kõigi servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt

üht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud

suunas.

7

Kärpimisraami nihutamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami

keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.

8

Koputage ikooni .

9

Kärbitud foto koopia salvestamiseks koputage valikut

Salvesta.

Fotole eriefektide rakendamine

1

Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel

koputage valikut .

2

Kui küsitakse, valige

Fotoredaktor.

3

Koputage valikut , või ja seejärel tehke valik.

4

Töödelge fotot soovi järgi ja seejärel koputage valikut

Salvesta.

Raami lisamine fotole

1

Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel

koputage valikut .

2

Kui küsitakse, valige

Fotoredaktor.

3

Koputage valikut ja seejärel tehke valik.

4

Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut

Salvesta.

Foto valgusseadete reguleerimine

1

Foto vaatamisel koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel koputage

ikooni .

2

Küsimise korral valige

Fotoredaktor.

3

Koputage ikooni , seejärel valige suvand ning töödelge fotot soovitud viisil.

4

Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut

Salvesta.

Foto värvide küllastumistaseme määramine

1

Foto vaatamise ajal koputage tööriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejärel

koputage ikooni .

2

Küsimise korral valige

Fotoredaktor.

3

Valige ja seejärel tehke valik.

4

Töödeldud foto salvestamiseks koputage valikut

Salvesta.