Sony Xperia E5 - Kõnede piiramine

background image

Kõnede piiramine

Blokeerida saate nii kõik sissetulevad või väljaminevad kõned kui ka teatud kindlatesse

kategooriatesse kuuluvad kõned. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate

väljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie liitumisleping

sisaldab kõneposti teenust, saate kõik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kõned otse

kõneposti suunata. Mõne kindla numbri blokeerimiseks võite minna Google Play™ poodi

ja laadida alla mõne seda funktsiooni toetava rakenduse.

Kõik võrguoperaatorid ei toeta FDN-i. Pöörduge oma võrguoperaatori poole ja küsige järele,

kas teie SIM-kaart või võrguteenus toetab seda funktsiooni.

Sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Koputage valikut

Kõne blokeerimine ja seejärel tehke valik.

4

Sisestage parool ja koputage nuppu

OK.

Kui seadistate kõnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni

aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kõnede

blokeerimise seadeid muuta.

Valiknumbrite lubamine või keelamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Lubatud valiknumbrid.

3

Kui soovite lubada fikseeritud valimise, valige suvand

Aktiveeri lubatud

valiknumbrid. Kui soovite fikseeritud valimise keelata, valige suvand Desaktiveeri

lubatud valiknumbrid.

4

Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu

OK.

69

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Lubatud kõnevastuvõtjate loendi avamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Lubatud valiknumbrid > Lubatud

valiknumbrid.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige

Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi.

4

Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu

OK.

5

Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu

OK.

6

Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu

OK.

Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kõnede saatmine otse kõneposti

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles valik ja koputage seda.

3

Valige kontakt, kelle puhul soovite kõik sissetulevad kõned suunata automaatselt

kõneposti.

4

Valige > .

5

Märkige ruut

Kõik kõned kõneposti.

6

Koputage valikut

SALVESTA.