Sony Xperia E5 - Kõnelogi kasutamine

background image

Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid ja valitud

numbreid .

Kõnelogi avamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik ja koputage seda.

Vastamata kõnede vaatamine

1

Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba

allapoole.

2

Koputage valikut

Vastamata kõne.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

Koputage numbrit.

Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt mõnd numbrit kõnelogis ja koputage

siis valikut

Muuda enne helistamist nr.

68

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1

Puudutage pikalt kõnelogis kuvatavat numbrit ja seejärel valige

Kontaktile

lisamine.

2

Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbri lisada, või valige

Uue kontakti

loomine.

3

Muutke kontakti teavet ja seejärel koputage valikut

Valmis.

Kõnelogi valikute vaatamine

Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .

Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.