Sony Xperia E5 - Kõnepost

background image

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa

kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt

salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja

saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne) > Kõnepost (Kõnepost)

>

Kõneposti seaded (Kõnepostiseaded) > Kõnepostinumber (Kõnepostinumber).

3

Sisestage oma kõneposti number.

4

Koputage valikut

OK.

Kõnepostiteenusele helistamine

1

Avage valimisklahvistik.

2

Puudutage pikalt numbrit

1

, kuni helistatakse teie kõneposti numbrile.

Kui helistate oma kõneposti numbrile esimest korda, palub teie võrguoperaatori

kõnepostisüsteem teil tavaliselt seadistada oma kõneposti. Näiteks võidakse teil paluda

salvestada tervitussõnum ja määrata parool.