Sony Xperia E5 - Konverentskõned

background image

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või

enama inimesega.

Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.

70

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Konverentskõne tegemine

1

Koputage aktiivse kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.

2

Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni .

3

Valige teise osaleja number ja koputage ikooni . Esimene kõnes osaleja

pannakse ajutiselt ootele.

4

Kõne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks koputage ikooni .

5

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake ülaltoodud toiminguid.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu

Halda konverentskõnet.

2

Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.

3

Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu

Halda konverentskõnet.

2

Koputage valikut selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

Koputage konverentskõne ajal valikut .