Sony Xperia E5 - Mitu kõnet

background image

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui

koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Lisaseaded.

3

Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut

Koputus.

Teise kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne ootelepanek

1

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikoon paremale.

2

Koputage valikut

Pane kõne ootele.

Teisest kõnest keeldumine

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni vasakule.

Teise kõne tegemine

1

Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.

2

Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .

3

Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse

ootele.

Kõnede vahetamine

Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut

Ootel.