Sony Xperia E5 - Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

background image

Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi

jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks

saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse

kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja

piirangud, et vältida lisatasusid.

Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini kontrolli all

hoida, kuid ei välista tingimata lisakulutusi.

Andmeside sisse- või väljalülitamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku

Mobiilandmeside kõrval olevat

liugurit.

Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

1

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).

4

Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui

andmeliikluse hulk jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside piirangu määramine

1

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

4

Lohistage valiku

Määra mobiilandmeside piirang kõrval olev liugur paremale ja

seejärel koputage valikut

OK.

5

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage andmepiirangu punane

joon soovitud väärtuseni.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme

mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).

3

Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku

Piira rakenduse

taustaandmeid (Piira rakenduse taustaandmeid) kõrval paremale ja valige OK.

4

Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut

Rakenduse seaded (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduste töötamist mõjutada.

Andmesidekasutuse kontrollimine

1

Puudutage Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Kuva Wi‑Fi.

4

Wi-Fi-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage vahekaarti

WiFi.

5

Mobiilandmesideühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe

kuvamiseks koputage vahekaarti

Mobiilside.