Sony Xperia E5 - Interneti- ja MMS-i seaded

background image

Interneti- ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks ja Internetile

juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-teenuse

(multimeediumsõnumiteenuse) seadetega mobiilandmeside ühendus. Siin on esitatud

mõned näpunäited.

Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie

seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja

multimeediumsõnumeid saatma.

Need seaded on võimalik alla laadida Wi-Fi kaudu.

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada.

Kui te Interneti- või MMS-i seaded kogemata kustutate, laadige need uuesti alla.

Kui te ei saa mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside

ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on seadmesse alla laaditud, vaadake

veebiaadressil

www.sonymobile.com/support/

tõrkeotsingu näpunäiteid võrgu

levipiirkonna, mobiilandmeside ja MMS-i probleemide kohta.

Kui akusäästja on toite säästmiseks aktiveeritud, peatatakse ekraani väljalülitamisel kogu

mobiilandmeside liiklus. Kui see põhjustab ühendusprobleeme, välistage mõnede

rakenduste ja teenuste peatamine või desaktiveerige ajutiselt akusäästja.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine

kasutaja) menüüst Seaded Interneti- ja sõnumsideseadeid alla laadida, kuid allalaaditud

seaded rakendatakse kõigile kasutajatele.

Interneti- ja MMS-seadete allalaadimine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rohkem > Interneti-

seaded.

3

Koputage ikooni

Nõustu. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse

olekuribale ikoon ja mobiilne andmeliiklus lülitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust.

Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

41

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige

Pöörduspunktinimed > .

4

Koputage valikut

Nimi ja sisestage soovitud nimi.

5

Koputage valikut

APN ja sisestage pöörduspunkti nimi.

6

Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge

lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.

7

Kui olete valmis, koputage nuppu ja seejärel nuppu

SALVESTA.

8

Äsja lisatud APN-i valimiseks koputage APN-i nime kõrval olevat raadionuppu.

Pärast seda muudetakse see APN Interneti- ja MMS-i teenuste vaike-APN-iks.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Koputage

Pöörduspunktinimed.

4

Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .