Sony Xperia E5 - Mobiilsideühenduse jagamine

background image

Mobiilsideühenduse jagamine

Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;

Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie

seadmega;

teisaldatav Wi-Fi pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 8 seadmega (sh

WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).

43

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

1

Inaktiveerige kõik seadme USB-kaabliühendused.

2

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

3

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

4

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel...) > Lõastamine ja

teisaldatav pääsupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).

5

Lohistage liugur valiku

USB-lõastamine (USB edasijagamine) kõrval paremale ja

koputage nuppu

OK, kui seda palutakse. Kui ühendus on loodud, kuvatakse

olekuribal ikoon .

6

Andmesideühenduse kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit

valiku

USB-lõastamine (USB edasijagamine) kõrval vasakule.

Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu

jagada.

Oma mobiilandmesideühenduse jagamine teise Bluetooth®-seadmega

1

Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks teineteisega seotud ning

mobiilne andmeliiklus teie seadmes aktiveeritud.

2

Teie seadmes Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja

teisaldatav pääsupunkt. Seejärel lohistage liugur valiku Bluetoothi edasijagamine

kõrval paremale.

4

Bluetooth®-seadmes Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse

Bluetooth®-i abil. Kui seade on arvuti, vaadake häälestuse lõpuleviimiseks

asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes töötab Android™-i operatsioonisüsteem,

valige

Seaded > Bluetooth > Seotud seadmed, koputage seotud seadme nime

kõrval olevat seadete ikooni ja seejärel märkige ruut

Interneti-ühendus.

5

Teie seadmes Oodake, kuni olekuribale ilmub ikoon . Ikooni ilmumisel on

häälestus lõpule jõudnud.

6

Mobiilandmesideühenduse jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku

Bluetoothi edasijagamine kõrval vasakule.

Funktsioon

Bluetoothi edasijagamine lülitatakse välja iga kord, kui lülitate välja oma seadme või

Bluetooth®-funktsiooni.

Lisateavet sidumise ja mobiilse andmeliikluse sisselülitamise kohta vaadake jaotistest

Seadme

sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

lk 114 ja

VPN-võrgu lisamine

lk 47.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel...) > Lõastamine ja

teisaldatav pääsupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt).

3

Valige

Teisaldatava pääsupunkti sätted (Mobiili pääsupunkti seaded) >

Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt (Konfigureeri Wi-Fi pääsupunkt).

4

Sisestage

Võrgu nimi (SSID) teave.

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve (Turve). Vajaduse korral sisestage

parool.

6

Koputage valikut

Salvesta (Salvesta).

7

Koputage valikut ja siis lohistage valiku

Teisaldatav pääsupunkt (Mobiili

pääsupunkt) kõrval olev liugur paremale.

8

Kui küsitakse, koputage kinnitamiseks nuppu

OK. Olekuribal kuvatakse , kui

teisaldatav Wi-Fi-pääsupunkt on aktiivne.

9

Wi-Fi kaudu andmete jagamise lõpetamiseks lohistage liugurit valiku

Teisaldatav

pääsupunkt (Mobiili pääsupunkt) kõrval vasakule.

44

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsideühenduse kasutamise lubamine

1

Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina.

2

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel) > Lõastamine ja

teisaldatav pääsupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav pääsupunkt) > Teisaldatava

pääsupunkti sätted (Teisaldatava Wi-Fi-pääsupunkti seaded).

4

Lohistage valiku

Leitav (Leitav) kõrval olev liugur paremale.

5

Veenduge, et jaotises

Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt (Konfigureeri Wi-Fi-

pääsupunkt) oleks teisaldatav pääsupunkt kaitstud parooliga.

6

Koputage valikut

WPS-nupp (WPS-nupp) ja järgige asjakohaseid juhiseid. Teine

võimalus on koputada valikut ja seejärel valikut

WPS-i PIN-koodi kirje (WPS-i

PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.

Teisaldatava pääsupunkti ümbernimetamine või turvamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

3

Valige

Teisaldatava pääsupunkti sätted > Konfigureeri pääsupunkti.

4

Sisestage võrgu jaoks

Võrgu nimi (SSID).

5

Turbetüübi valimiseks puudutage välja

Turve.

6

Vajaduse korral sisestage parool.

7

Puudutage valikut

Salvesta.