Sony Xperia E5 - Mobiilsidevõrkude valimine

background image

Mobiilsidevõrkude valimine

Seade lülitub automaatselt ühelt mobiilsidevõrgult teisele olenevalt teie asukohas

saadaolevatest mobiilsidevõrkudest. Samuti saate määrata käsitsi seadme kasutatava

kindlat tüüpi mobiilsidevõrgu režiimi (nt WCDMA või GSM).
Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist,

millega olete ühendatud. Vaadake jaotist

Olekuikoon

lk 28, et näha, millised eri

olekuikoonid välja näevad.

Võrgurežiimi valimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Koputage valikut

Eelistatud võrgutüüp ja valige võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid.

3

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja siis valige ikoon Käsitsi.

4

Valige võrk.

Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu

levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud > Võrguoperaatorid.

3

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja siis valige ikoon Automaatne.